[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/int/ - International

/int/ - International

[ Create thread ]

| Catalog

File: 1639978639914.png (1.48 MB, 1412x1700, gorona.png)  

 No.3383[Reply]

I have goroners, ask me anything
25 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

 No.3437

File: 1641205540338.png (183.64 KB, 300x300, ClipboardImage.png)  


 No.3440

File: 1641300454723.png (39.64 KB, 657x527, 05848ef9eb063154eddb3a9139….png)  


 No.3447

File: 1641582191589.jpg (144.71 KB, 642x423, be8ed5ecb42fa68a1c2ad19505….jpg)  


 No.3459

File: 1642398319957.jpg (75.71 KB, 640x890, Ez84L85WUAcGTKr.jpg)  


 No.3460

File: 1642425949826.png (299.48 KB, 597x500, ClipboardImage.png)  

>>3459
Oi, don't pyzdyFile: 1636132274856.jpg (120.94 KB, 1280x855, ff3L_pa99oEsJC_UDnZijRACTp….jpg)  

 No.3238[Reply]

In my country, it is required to show a photo ID and vaccination proof to dine in restaurants. I lied today to the coffee woman that it was my second shot, because my vaccine card is ambiguous about it.

In the province, the government paid each person $100 prepaid debit cards to get vaccinated. I am still waiting for mine to arrive in the mail.

Did you get vaxxed in your country? Is it required for going to movie theatres or getting a coffee?
6 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.3346

File: 1637670972142.jpg (459.55 KB, 1280x1280, 9948320648a05b083d18ebf6e9….jpg)  


 No.3434

File: 1640763336592.jpg (72.68 KB, 843x863, 270215572_1015955405531627….jpg)  


 No.3444

File: 1641449694946.jpg (21.3 KB, 445x371, tdtryryr.jpg)  


 No.3452

>>3238
Lmfao this nigga...

 No.3458

File: 1642398273544.png (189.36 KB, 606x796, 377299fd97433590a42340db53….png)  
File: 1641401754508.png (35.82 KB, 857x725, 73a04857809c610cbfb129430c….png)  

 No.3441[Reply]

Vacation is over, return to work today after two weeks

How are you Bezos faring?

 No.3442

>>3441
Fuck my hand. I.

 No.3443

Another unsuccessful attempt to find a girl. In the soul of emptiness, the lack of desire to celebrate something, and the desire to commit suicide.

The usual incel's life, nothing new.

 No.3445

>>3443
I'm sorry to hear that, Bezos
I hope you feel better soon

I can't say I love being alive either, so here's hoping

 No.3451

>>3441
Why are you happy about having to work for a Jewish multinational 9 hours a day for 5 shitty dollars.

 No.3457

>>3451
But I'm not happy about it, I was happy being on vacationFile: 1636686074838.png (108.09 KB, 640x343, 1608785683558.png)  

 No.3262[Reply]

Post your favourite songs from other countries and/or languages
9 posts omitted. Click reply to view.

 No.3355

Open this video on Youtube
Country: Armenia
Language: armenian
Genre: hmmmmm... METAL!

 No.3372

File: 1638500980558.mp4 (5.84 MB, Janet Baker - I Will Go wi….mp4)  

Hello.

 No.3373

File: 1638501420293.mp4 (6.42 MB, Janet Baker - Where Corals….mp4)  

Utmost lovely poem sung by best song lady!

 No.3446

Open this video on Youtube
Russia

 No.3450

MusicFile: 1640481539624.jpeg (6.13 KB, 210x241, images (2).jpeg)  

 No.3415[Reply]

REMOVE MOSKALI remove vodka you are worst moskal. you are the mongol idiot you are the turk smell. return to mongolia. to our poland cousins you may come our contry. you may live in the zoo….ahahahaha ,rusia we will never forgeve you. moskali rascal FUck but fuck asshole turk stink novorosia moskal turk-mongols..moskali genocide best day of my life. take a bath of dead moskal..ahahahahahNOVOROSSIYA WE WILL GET YOU!! do not forget Azov Battalion.moskali return to your precious mongolia….hahahahaha idiot turk and mongol smell so bad..wow i can smell it. REMOVE VODKA FROM THE PREMISES. you will get caught. ukraine+poland+lithuania+america=kill r*ssia…you will UPA/ tupac alive in ukraine, tupac making album of ukraine . fast rap tupac ukraine. we are rich and have gold now hahahaha ha because of tupac… you are ppoor stink moskal… you live in a hovel hahahaha, you live in a yurt tupac alive numbr one #1 in ukraine ….fuck the poland ,..FUCKk ashol moskal no good i spit in the mouth eye of ur flag and contry. 2pac aliv and real strong wizard kill all the moskali farm aminal with rap magic now we the ukrine rule .ape of the zoo presidant Viktor Yanukovych great satan and lay egg this egg hatch and novorossiya wa;s born. stupid baby form the eggn give bak our clay we will crush u lik a skull of pig.ukraine greattst countrey

 No.3424

Ես կունեմ: No.3416[Reply]

Greetings from [spam], we're kots there.
https://spam
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.3419

Я знав тебе пацанкою малою
І ноль вніманія на тебе обращав
А як прийшов із армії додому
Тебе побачив і на дупу впав
Ти розквіла як маковиння на городі
Я від кохання чисто звар'ював
Я за тобою їздив на мопеді
Hеоднократно погляд твій лапав
Гой-ра, ой-ра-я
Дупа джалізовая
Hа проводах в Стецишина Миколи
Ти шейк зі мною танцювать пішла
І тут мені повіла откровенно
Же влюблена в Безкоровайного Петра
І я напився і пішов до клубу
Post too long. Click here to view the full text.

 No.3420

Сюрреалістичні нутрощі котєльної, в якій, однак, затишно приваблюють погляд хазяйські полиці з кансєрвами, соліннями, маринадами, крупами, милом, макаронами та іншими необхідними при фінансовій кризі і громадянській війні речами. У кутку таємниче виблискує імпортна (і, вочевидь, поцуплена) сантєхніка з нєржавєйки, схожа на лицарський обладунок. В центрі, біля манометрів і кранів невідомого призначення, розташований убогий стіл з кришкою з блакитної пластмаси і дістрофічними залізними ніжками. Далі за столом — подерті двері, на яких де по де нашкрябані сакральні заклинання і містичні побажання, здебільше непристойного характера, а також назви футбольних команд, рок-груп і інші невідомі слова іншомовного походження. Краще за все нам видно слово “Nirvana”, яке по діагоналі перетинає двері, літерою “а” упираючись в коротке, але сильне як постріл слово “fuck”. За столом сидять: хазяїн котєльної Вєніамін, якого друзі звуть лагідно Вєніком, і його друзі Шурон, Йонатан, Вареник і Туз, і апетитно киряють самогонку, в той час коли в темному кутку приємної форми пикатий тєлєвізор “Sony” показує смішне і водночас з тим трагічне кіно. Це не Кустуріца, і не Грінуей. Це засідання Верховної Ради.

Депутат. (у тєлєвізорі). Поки ми з вами отут теревеним, пенсіонери не получають пенсію, солдати патрони, газовики газ, нафтовики нафту, а в Дніпрі перевелась риба, а в коморах миші, бо нема що гризти, так що без Росії нам, товарищі і панове, повний гаплик, що не ясно? (Зал засідань погрозливо гуде).
Вєнік. Ну, оце я, хлопці, прихожу в котєльну, як всігда, дістаю півлітра, закуску, помидорчики, сало, я люблю, щоб у мене все по-людськи було, ви ж знаєте, у мене тут ядєрку можна пересидіть, наливаю собі стаканюру, і щось, знаєте, мені мішає, ну погано, тай годі. Я сюда-туда, ну наче хтось тут є і за спиною дивиться. Я тікі так різко повертаюсь всією рамою назад, йо-майо, не повірите! Отака жаба сидить і на мене дивиться. Главноє, шо інтєресно, як вона туда попала? Двері ж зачинені. Хлопці, я сразу пойняв — це щось не те… А потім мене як вдарило! Це Свєтка! Я її так взяв на лопату і думав у піч кинути, а потім думаю: “Ні-і!” Йонатан, ну сам подумай, нашо воно мені? Так двері відчинив і у двір кинув на хрін. Так Свєтку на слідуючий день паралізувало!.. (Вареник при цих словах боягузливо хреститься).
Йонатан. Цариця небесна, спасі і сохрані!
Шурон. Ми якось ідемо з Бліном, коли оце біля гастроному,Post too long. Click here to view the full text.

 No.3421

Open this video on Youtube
На, блядь.

 No.3422

File: 1640618765945.jpg (607.55 KB, 1280x960, 1640608795457.jpg)  

Ще раз на.

 No.3423

Бляха, а чого ще немає "срущого хлопчика"?File: 1640293112924.gif (2.35 MB, 470x278, let's all go.gif)  

 No.3404[Reply]

Let's all go to Ukraine, let's all go to Ukraine, let's all go to Ukraine

 No.3405

>>3404
But not fucking russians.

 No.3406

>>3405
Only frens of Ukraine can go :3

 No.3407

>>3406
It`s right. We will arrange a disco with Poplavsky and Serdyuchka.File: 1636844977799.jpg (479.6 KB, 2048x2044, commission-by-kumaoji_san.jpg)  

 No.3286[Reply]

I want to commission Amicus porn involving BDSM from some artist, the hardest part is honestly trying to draw a rough sketch to give them an idea of what it is I am seeking

Such cases

Pic-related is something I commissioned a few weeks ago
17 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.3310

>>3309
Looks good.

 No.3311

>>3310
Thanks. I have never drawn a furry before and my only drawing experience is meme edits of pepe and /int/ernational memes so I don't know any shading technique

 No.3312

>>3309
AHHH thank you Bezos, it's lovely :3

I will treasure it always, and the fact that it's a Pepe edit means I will regularly use it as a reaction image

 No.3332

File: 1637473149983-0.jpg (39.65 KB, 699x699, preview-cato-1.jpg)  

File: 1637473149983-1.jpg (13.17 KB, 522x522, preview-Amicus-`.jpg)  

Not to hammer on the same point, but the artist I commissioned for an NSFW piece just posted some of his progress on my commission his Twitter, and what little he showed looks amazing (pic-rel)

Cannot wait to fap to it

t.Coomer

 No.3381

File: 1638812258257.png (1.78 MB, 2500x2500, 553607-1.output.png)  

Received this drawing today.File: 1637292310158.jpg (1.51 MB, 3088x2316, 20211118_201746.jpg)  

 No.3317[Reply]

Peppermint goes well with chocolate and you can stir the hot chocolate with the candy cane. Is hot chocolate enjoyed in your country?
10 posts omitted. Click reply to view.

 No.3360

File: 1638308431871.jpg (19.31 KB, 275x297, 5e8de0de0821dca54c808b63e4….jpg)  

Not necessarily hot chocolate, but there is a tea mix that I was gifted that contains cocoa, chicory, carob, dates, and coconut, and it's really good

 No.3374

File: 1638508322074.jpg (25.63 KB, 320x215, a.jpg)  

Does "hot chocolate" have a well defined meaning in your tradition? Would you call cocoa "hot chocolate"? For me, hot chocolate is a factory manufacture with far too much sugar. Cocoa can be bitter or sweet as you like, just add sugar if it suits. Personally; very dark and bitter is best.

 No.3375

>>3374
>Drink with milk & chocolate
Chocolate milk (see also chocolate milkshake)
>Drink with coffee & chocolate
Mocha
>Chocolate liqueurs

I think Canadians would classify any other drink with chocolate as "hot chocolate".

 No.3379

If you took a gallon of Tia Maria, Stuck 10 Hershey bars in it and gave it 10 minutes in the microwave, could you in all good concience call the result "hot chocolate"?

 No.3380

>>3379
When I was a kid, I used to melt chocolate bars in a spoon over fire, and then dip my index finger into it and lick it. The treat of gods.File: 1637490477101.png (199.41 KB, 507x269, 1636414944748156968.png)  

 No.3333[Reply]

hi i'm nie here
15 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.3352

death-metal

Blood, bloood, bloooood!
BLOOD! BLOOOD! BLOOOOOD!1!
Blood, bloood, bloooood!
BLOOD! BLOOOD! BLOOOOOD!1!
YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!111!

I hate this fucking worlds crisis!
I suck fucking penis of fucking Jesus!
Peace and love? FACK END GOU!
I sold for Satan my fucking soul!

Blood, bloood, bloooood!
BLOOD! BLOOOD! BLOOOOOD!1!
Post too long. Click here to view the full text.

 No.3353

SHEAT! Nobody like my fucking songs. Ai cikns it ai dond spik ingleeш.

 No.3376

File: 1638612486623.mp4 (1.32 MB, wypierdalac.mp4)  


 No.3377


 No.3378

>>3377
kilowattDelete Post [ ]
Previous [ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 ]
| Catalog