[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/ukr/ - Українізація та Переклади

/ukr/ - Українізація та Переклади

[ Створити нитку ]

| Catalog

File: 1594760637913.jpg (38,79 KB, 1024x573, f5a777bc734f25010a8c5c8082….jpg)  

 No.1[Відповісти][Останні 50 дописів]

Давайте українізувати манґу!
354 дописи і 110 дописів із зображеннями пропущено. Натисніть «Відповісти», щоб побачити.

 No.425

File: 1595608245040-0.png (679,94 KB, 1039x1465, ClipboardImage.png)  

File: 1595608245040-1.png (545,88 KB, 1039x1465, ClipboardImage.png)  


 No.427


 No.517

А є якийсь нормальний сайт манги українською з онлайн читалкою як Mangadex чи щось таке?

 No.519

>>517
Є такий.
manga.in.ua

 No.520

>>519
значить реєструємось на обохВидалити допис [ ]
[ 1 / 2 ] Наступна | Catalog