[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/ukr/ - Smixovyny z perekladom, bagano, zvisno, z Ukrajynsjkym. Sjudy mogna takog zakyduvaty «pidlohy» i podibne.

/ukr/ - Українізація та Переклади

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1595700149468.png (200,92 KB, 550x410, ClipboardImage.png)  

 No.440

Smixovyny z perekladom, bagano, zvisno, z Ukrajynsjkym. Sjudy mogna takog zakyduvaty «pidlohy» i podibne.

 No.441

File: 1595700164376-0.png (38,76 KB, 214x93, ClipboardImage.png)  

File: 1595700164376-1.png (28,13 KB, 195x90, ClipboardImage.png)  


 No.443

File: 1595700639124-0.jpg (20,11 KB, 598x255, 134381_original.jpg)  

File: 1595700639124-1.jpg (9,05 KB, 273x185, завантаження.jpg)  

File: 1595700639124-2.png (279,08 KB, 712x444, D_BNsd0W4AEyu68.png)  

File: 1595700639124-3.jpg (91,86 KB, 600x1200, EdRuunrXoAIB6VD.jpg)  

Щось таке?

 No.444

File: 1595700674547.jpg (42,83 KB, 656x433, 1126496_900.jpg)  

Маємо ще зворотню ситуацію.

 No.445

Ви зробили мій вечір, хлопці.

 No.518

Колись в газеті бачив фільм, який називається "Вогнем і Метаємо"

 No.592

File: 1596624555753.png (200,49 KB, 552x506, ClipboardImage.png)  

Vid CBT.

 No.593

File: 1596630197520-0.jpg (62,68 KB, 640x510, fbnahkacap.jpg)  

File: 1596630197520-1.jpg (53,19 KB, 620x139, Pidloga_krayiny.jpg)  

File: 1596630197520-2.jpg (54,06 KB, 945x119, Ds9cSgJXcAAGRoP.jpg)  

Класика

 No.599

File: 1597305162896.png (330,98 KB, 720x1280, ClipboardImage.png)  


 No.600

File: 1597458936677.png (109,66 KB, 573x535, ClipboardImage.png)  


 No.604

File: 1597499967322.png (75,59 KB, 704x274, ClipboardImage.png)  


 No.758

File: 1604931469946.jpg (67,82 KB, 952x453, 7fd715fb-935d-4d6c-befd-d8….jpg)