[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/ukr/ - Smixovyny z perekladom, bagano, zvisno, z Ukrajynsjkym. Sjudy mogna takog zakyduvaty «pidlohy» i podibne.

/ukr/ - Українізація та Переклади

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1595700149468.png (200,92 KB, 550x410, ClipboardImage.png)  

 No.440

Smixovyny z perekladom, bagano, zvisno, z Ukrajynsjkym. Sjudy mogna takog zakyduvaty «pidlohy» i podibne.

 No.441

File: 1595700164376-0.png (38,76 KB, 214x93, ClipboardImage.png)  

File: 1595700164376-1.png (28,13 KB, 195x90, ClipboardImage.png)  


 No.443

File: 1595700639124-0.jpg (20,11 KB, 598x255, 134381_original.jpg)  

File: 1595700639124-1.jpg (9,05 KB, 273x185, завантаження.jpg)  

File: 1595700639124-2.png (279,08 KB, 712x444, D_BNsd0W4AEyu68.png)  

File: 1595700639124-3.jpg (91,86 KB, 600x1200, EdRuunrXoAIB6VD.jpg)  

Щось таке?

 No.444

File: 1595700674547.jpg (42,83 KB, 656x433, 1126496_900.jpg)  

Маємо ще зворотню ситуацію.

 No.445

Ви зробили мій вечір, хлопці.

 No.518

Колись в газеті бачив фільм, який називається "Вогнем і Метаємо"

 No.592

File: 1596624555753.png (200,49 KB, 552x506, ClipboardImage.png)  

Vid CBT.

 No.593

File: 1596630197520-0.jpg (62,68 KB, 640x510, fbnahkacap.jpg)  

File: 1596630197520-1.jpg (53,19 KB, 620x139, Pidloga_krayiny.jpg)  

File: 1596630197520-2.jpg (54,06 KB, 945x119, Ds9cSgJXcAAGRoP.jpg)  

Класика

 No.599

File: 1597305162896.png (330,98 KB, 720x1280, ClipboardImage.png)  


 No.600

File: 1597458936677.png (109,66 KB, 573x535, ClipboardImage.png)  


 No.604

File: 1597499967322.png (75,59 KB, 704x274, ClipboardImage.png)  


 No.758

File: 1604931469946.jpg (67,82 KB, 952x453, 7fd715fb-935d-4d6c-befd-d8….jpg)