[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/v/ - Тестовий ріск №2

/v/ - Відеоігри

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1615961402319-0.png (122 KB, 2560x1344, 1.png)  

File: 1615961402319-1.png (191,2 KB, 1000x2513, ОП.png)  

 No.1204[Останні 50 дописів]

Тестовий ріск №2

 No.1205

File: 1615961626436.png (38,15 KB, 2363x776, ClipboardImage.png)  

Геї-нігери відкривають 18 раунд і чекають інших граців.

 No.1206

>>1205
Г7, Г3, О24

 No.1207

File: 1615962068039.png (123,84 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1208

File: 1615962832767.png (1,81 MB, 2000x2700, 88025734_p0.png)  

Язова розпочинає контратаку. Ролл!

 No.1209

File: 1615963121118.png (16,5 KB, 243x157, ClipboardImage.png)  

>>1208
Таблиця тепер тут.

 No.1210

File: 1615963349883.png (597,97 KB, 1000x562, ClipboardImage.png)  

Ролл.

 No.1211

>>1208
Успішна контратака в Індії
А22, А25, А29, А24

 No.1212

>>1210
Дзюськи!
А22, А25, А29, А24

 No.1213

>>1211
>А29
Може 23?

 No.1214

File: 1615963510039.png (22,53 KB, 238x397, ClipboardImage.png)  

>>1213
Бо 29 вже твої, а23 вільні.

 No.1215

>>1213
Знову випадково не те взяв) так, 23

 No.1216

>>1211
>>1212
В такому випадку на карту нічого не малюю.
Чекаємо арабів ще декілька хвилин. Якщо не явиться,то продовжимо без нього, а він там підключиться коли прийде.

 No.1217

чорт, поки ми б'ємося лобами в Індії араби й нігери сколонізують всю Землю

 No.1218

>>1217
Ти лиш тепер це помітив?

 No.1219

>>1218
Сказати вирішив тільки тепер

 No.1220

>>1219
Тоді віддай ту Індію і пішли їбошити інших.

 No.1221

File: 1615964095221.png (68,77 KB, 700x297, 2345.png)  

Чорт, гої все зрозуміли...

 No.1222

>>1220
нє, ця війна вічна бо ніхто не схоче визнати свою поразку. Якщо вже ділити, то так як було до війни

 No.1223

File: 1615964261742.png (399,67 KB, 397x397, ClipboardImage.png)  

>>1220
Подумай двічі бля. Замальовуйте білі території, а до мене не лізьте. З арабами робіть шо хочете.

 No.1224

File: 1615964349471.png (614,04 KB, 710x444, ClipboardImage.png)  

>>1222
Ну то вибачєй.
>>1223
Це моя особиста справа що мені робити, і мені нігерські унтерменші вказувати не будуть. Так що сиди в своїй америці тихо.

 No.1225

File: 1615964476212.png (734,99 KB, 900x499, ClipboardImage.png)  

Араби пропускають свій хід. Нігери ролять.

 No.1226

>>1225
Г4, Г6

 No.1227

File: 1615964538715.png (123,88 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1228

File: 1615964549334.png (1,04 MB, 975x1200, ClipboardImage.png)  

Ролл.

 No.1229

File: 1615964611808.jpg (88,37 KB, 850x580, 200236100672_8410.jpg)  

Танковий ролл по індійських рівнинах

 No.1230

>>1229
А22, А25

 No.1231

>>1228
А22, А25, А21.

 No.1232

File: 1615964671524.png (123,8 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1233

File: 1615964714596.png (123,78 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1234

File: 1615964752805.png (571,56 KB, 563x557, ClipboardImage.png)  

20 ролл

 No.1235

File: 1615964781298.jpg (316,82 KB, 1329x1329, 87691190_p0.jpg)  

Ролл

 No.1236

>>1234
А68, А68

 No.1237

File: 1615964814283.png (988,43 KB, 960x658, ClipboardImage.png)  

Побиті, але не скорені. Ролл.

 No.1238

File: 1615964823975.png (123,9 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1239

>>1235
А25, А22, А21, А23

 No.1240

>>1237
А25, А22, А21, А23

 No.1241

File: 1615964948111.png (260,96 KB, 288x450, ClipboardImage.png)  

21 ролл

 No.1242

File: 1615964994815.jpg (69,67 KB, 742x1200, 200114900078_219476.jpg)  

Ролл

 No.1243

>>1241
О6, О4, О3, О5, О2

 No.1244

>>1242
А25, А22

 No.1245

File: 1615965046134.png (124,08 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1246

File: 1615965059033.png (113,34 KB, 340x378, ClipboardImage.png)  

Ролл.

 No.1247

File: 1615965077751.png (124,18 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1248

>>1246
А25, А22

 No.1249

File: 1615965129857.png (124,08 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1250

File: 1615965166958.png (1011,24 KB, 960x720, ClipboardImage.png)  

22 ролл

 No.1251

File: 1615965181945.jpg (72,31 KB, 480x671, 1479622224185590445.jpg)  

Ролл

 No.1252

>>1251
А25, А22, А21

 No.1253

File: 1615965232720.png (1,49 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)  

>>1250
Лансер, лол. Ролл.

 No.1254

>>1250
Г16, Г15, Н35

 No.1255

>>1253
А25, А22

 No.1256

File: 1615965265215.png (123,78 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1257

File: 1615965308553.png (123,87 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1258

File: 1615965326273.png (509,15 KB, 600x407, ClipboardImage.png)  

23 ролл

 No.1259

File: 1615965371790.png (351,02 KB, 340x481, ClipboardImage.png)  

Йой, хлопці, пригальмуйте, я не встигаю. Ролль.

 No.1260

File: 1615965373275.png (51,99 KB, 156x210, Catgirl_Himmler_-_Kopya_-_….png)  

Ролл

 No.1261

>>1258
Н30, Н24, Н1, Є4

 No.1262

File: 1615965406389.png (123,06 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1263

>>1260
А25, А11, А22, А10

 No.1264

>>1259
ПРЕКРАСНО, ДЕСЯТОК! А21, А25, А11, А22, А10

 No.1265

File: 1615965493621.png (122,97 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1266

File: 1615965541505.png (172,63 KB, 331x331, ClipboardImage.png)  

23 ролл

 No.1267

File: 1615965561434.jpg (96,74 KB, 1198x1200, EdhulldXkAAj7PB.jpg)  

Ролл

 No.1268

>>1266
Є3, Г1

 No.1269

File: 1615965596868.png (122,95 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1270

>>1267
А25, А22, А21

 No.1271

File: 1615965618945.png (1,59 MB, 753x1061, ClipboardImage.png)  

Ролл.

 No.1272

А25, А22, А21

 No.1273

File: 1615965715924.png (228,24 KB, 333x500, ClipboardImage.png)  

24 ролл

 No.1274

File: 1615965742129.png (337,03 KB, 512x724, ClipboardImage.png)  

Не жалієте ви мене. Ролл.

 No.1275

File: 1615965755371.png (8,43 MB, 2764x1583, ErmUK8qVEAIlI4a.png)  

Ролл

 No.1276

>>1273
К20, К18

 No.1277

File: 1615965783646.png (123 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1278

>>1275
А25, А22, А21, А28

 No.1279

А25, А22...

 No.1280

File: 1615965965144.png (123,15 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1281

File: 1615966025096.png (2,86 MB, 1242x1550, ClipboardImage.png)  

24 ролл

 No.1282

File: 1615966051318.png (1,64 MB, 1260x2048, Erp4jmZVcAAmrGm.png)  

Ролл

 No.1283

>>1282
А22, А25

 No.1284

Ч8, Ч20, Ч18, Ч16

 No.1285

File: 1615966138868.png (805,57 KB, 720x540, ClipboardImage.png)  

roll

 No.1286

File: 1615966140848.png (122,89 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1287

А25, А22, А21, А28

 No.1288

File: 1615966227933.png (122,76 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1289

File: 1615966254635.png (596,82 KB, 639x630, ClipboardImage.png)  

25 РОЛЛ

 No.1290

File: 1615966269050.jpeg (81,68 KB, 564x801, gDEE1QGHMmMAOJRb4Q-ehqF7c….jpeg)  

Ролл

 No.1291

>>1290
десятка, повезло-повезло
А25, А22, А21, А28, А24

 No.1292

Ч12, Ч28, К39

 No.1293

File: 1615966363336.png (988,43 KB, 960x658, ClipboardImage.png)  

Ролл.

 No.1294

File: 1615966375925.png (122,91 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1295

А25, А22, А21

 No.1296

File: 1615966446576.png (122,83 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1297

>>1294
А24 забув

 No.1298

File: 1615966470009.png (896,16 KB, 622x622, ClipboardImage.png)  

26 ролл

 No.1299

File: 1615966493851.jpg (60,26 KB, 640x905, h65wglcc11y51.jpg)  

Ролл

 No.1300

>>1299
А25, А22, А21

 No.1301

File: 1615966529302.png (122,85 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1302

>>1298
К23, К4

 No.1303

File: 1615966583957.png (2,58 MB, 1598x2400, ClipboardImage.png)  

ролл сумний

 No.1304

А25, А22, А21

 No.1305

File: 1615966612779.png (123,04 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1306

File: 1615966647628.png (122,92 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1307

File: 1615966684920.png (982,78 KB, 614x614, ClipboardImage.png)  

РОЛЛТОН 27

 No.1308

File: 1615966698170.jpg (2,42 MB, 2976x3968, illust_62565063_20210311_0….jpg)  

Ролл

 No.1309

>>1308
ще одна десятка!
І1, А25, А22, А21, А10

 No.1310

File: 1615966752267.png (326,55 KB, 600x465, ClipboardImage.png)  

Ролл трішки веселіший.

 No.1311

>>1307
Ч26, Ч21, Ч14, К13, К41

 No.1312

А25, А22, А21, А10

 No.1313

File: 1615966842070.png (122,76 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1314

File: 1615966876742.png (453,07 KB, 500x500, ClipboardImage.png)  

28 РОЛЛ

 No.1315

File: 1615966893615.png (1,31 MB, 1400x2400, illust_88437985_20210314_1….png)  

Ролл

 No.1316

File: 1615966907462.png (819,74 KB, 512x724, ClipboardImage.png)  

Я тобі не вибачу, Чорна Ліго. Ролл.

 No.1317

>>1315
А25, А22

 No.1318

не я почала війну, але я закінчу

 No.1319

>>1314
Ч15, К22, К27

 No.1320

File: 1615966988243.png (122,98 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1321

можна зачекати пару хвилин? Треба помити зуби

 No.1322

>>1321
мий

 No.1323

А25, А22, А23
>>1321
Мене ви не чекали, так що іди в гузно.

 No.1324

File: 1615967181205.png (3,06 KB, 512x61, ClipboardImage.png)  

>>1323
>Мене ви не чекали
Коли?

 No.1325

File: 1615967195024.png (816,94 KB, 665x1000, ClipboardImage.png)  

Ролл.

 No.1326

Всі ходи записані.

 No.1327

File: 1615967203833.jpg (1,18 MB, 3024x4032, 424c1da.jpg)  

Араюський ролл?

 No.1328

File: 1615967278532.png (126,23 KB, 236x227, ClipboardImage.png)  

29 рокк

 No.1329

H69, I19

 No.1330

>>1324
Я мусив бігти сюди, бо ви почали.

 No.1331

File: 1615967334448.png (122,75 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1333

>>1331
А24, І1

 No.1334

Так, тихенько. Далі дописи з картами буду нумерувати в межах раунду, щоб не губитися.

 No.1335

File: 1615967453859.jpg (98,27 KB, 740x740, IMG_20210112_171317.jpg)  

Язова помила зубки й готова до атаки! Ролл!

 No.1336

File: 1615967487546.png (122,76 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1337

>>1335
А25, А28, А22

 No.1338

File: 1615967560934.png (4,98 KB, 382x153, ClipboardImage.png)  

>>1332
>>1333
Це куди?

 No.1339

File: 1615967560927.jpg (209,52 KB, 720x652, IMG_20210316_162240.jpg)  

Рілл?

 No.1340

15,14

 No.1341

>>1338
Перше повідомлення видалене, глянь.

 No.1342

>>1340
Ми ще хід новий не почали. Зажди, поки я карти вкину.

 No.1343

Вкид картами? То щось нове...

 No.1344

File: 1615967705966.png (122,75 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1345

File: 1615967745225.png (122,95 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1346

>>1328
К21, К27

 No.1347

File: 1615967803759.png (123,18 KB, 2560x1344, 1.png)  

>>1346
4/4
ДАЛІ НОВИЙ ХІД

 No.1348

File: 1615967828807.png (25,11 KB, 200x143, ClipboardImage.png)  

30 РОЛЛ

 No.1349

>>1348
К19, К38

 No.1350

File: 1615967859007.png (247,77 KB, 671x608, 1584914007.852043-.png)  

Рілл

 No.1351

File: 1615967876669.png (123,53 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1352

15,13

 No.1353

File: 1615967912593.png (1,4 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)  

Ролл

 No.1354

>>1352
Літера яка?

 No.1355

>>1354
А22, А23, А25, А26

 No.1356

>>1352
Пояняв. То не "1", а "І".

 No.1357

Там або просто без літери або I3 та І5

 No.1358

File: 1615968016761.png (123,43 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1359

File: 1615968073039.png (123,18 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1360

Анонче-опе, я просив І5 І3, а не І4 :(

 No.1361

File: 1615968197439.png (123,19 KB, 2560x1344, 1.png)  

>>1360
Поміняв.

 No.1362

Чорноліговець знов зуби чистить?

 No.1363

File: 1615968388687.png (738,6 KB, 680x918, ClipboardImage.png)  

Цей хід ставимо йому прочерк. 31 ролл

 No.1364

File: 1615968410237.png (143,97 KB, 300x168, ClipboardImage.png)  

>>1362
А ну його к хуям, давай саке.

 No.1365

File: 1615968441995.png (993,04 KB, 690x903, ClipboardImage.png)  

>>1364
Ріллъ.

 No.1366

File: 1615968445261.jpg (48,64 KB, 900x564, KHudozhnytsa-Natsume-1.jpg)  

Давайте не саке, а саске, будь ласка.

 No.1367

>>1363
О32, Ч4, Ч9, К43

 No.1368

61,то 4?

 No.1369

File: 1615968493465.png (207,13 KB, 300x300, ClipboardImage.png)  

Давайте ссаки.

 No.1370

File: 1615968517416.jpg (1,39 MB, 2893x4092, si_vis_pacem_para_bellum_b….jpg)  

>>1361
Сорян, інтернет залагав. Ролл

 No.1371

А44, А20, А19, А30

 No.1372

>>1368
Ти про шо? Покажи на карті.

 No.1373

>>1370
А44, А20

 No.1374

File: 1615968574309.png (123,05 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1375

І2, А24, І1, О2

 No.1376

File: 1615968687638.png (123,61 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1377

File: 1615968722972.png (123,73 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1378

>>1375
Даром ти биканув канєшно.

 No.1379

File: 1615968797797.png (124,23 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1380

File: 1615968830247.png (507,37 KB, 400x573, ClipboardImage.png)  

32 ролл

 No.1381

File: 1615968846610.jpg (1,04 MB, 1181x1748, ukraine_infantryman_by_mar….jpg)  

Ролл

 No.1382

>>1381
Десяток!
А30, А19, А26, А22, А21

 No.1383

>>1380
О2, Н23, Н25

 No.1384

File: 1615968928528.png (890,03 KB, 800x533, ClipboardImage.png)  

Рілл.

 No.1385

File: 1615968948132.png (123,32 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1386

File: 1615968972378.jpg (98,76 KB, 1199x630, KHudozhnytsa-Natsume-8.jpg)  

Я

 No.1387

О2, О3, О4, О5

 No.1388

А21, А22

 No.1389

File: 1615969069748.png (123,83 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1390

File: 1615969100067.png (187,95 KB, 500x629, ClipboardImage.png)  

33 ролл

 No.1391

File: 1615969115435.jpg (69,59 KB, 400x868, 200123300238_211016.jpg)  

Юрі-ролл!

 No.1392

File: 1615969133231.png (1,07 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)  

Ролл.

 No.1393

File: 1615969148861.jpg (142,87 KB, 600x400, lilo-and-stitch-disney-110….jpg)  

Ролл на щастя

 No.1394

>>1391
А25, А22, А21

 No.1395

>>1390
О5, О4, О3, О2, Н22

 No.1396

А25, А22

 No.1397

File: 1615969205276.png (123,52 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1398

>>1395
А ти не охуїв, друже? У тебе 67, ні десяток, ні дабл.

 No.1399

>>1398
Внатурі.
Н22 повертаю назад.

 No.1400

File: 1615969322464.png (123,48 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1401

A27, A27(2), A25, A26

 No.1402

>>1401
зря ти блять на мене поліз

 No.1403

File: 1615969437553.png (123,41 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1404

Так як у нас лесбійки, в трапофронту трапи, а у нігерів геї — пропоную ЛГБТ союз роти арабів

 No.1405

File: 1615969463368.png (992,1 KB, 750x739, ClipboardImage.png)  

34 ролл

 No.1406

>>1404
проти*

 No.1407

>>1404
ок

 No.1408

File: 1615969503048.png (940,77 KB, 1268x720, ClipboardImage.png)  

>>1404
Коли відступишся від моєї індії.
Ролл.

 No.1409

File: 1615969504708.png (1,1 MB, 959x1200, illust_87619213_20210314_0….png)  

Ролл!

 No.1410

>>1405
Н22, Н27, Н32, Н33

 No.1411

>>1408
хіба якщо залишимо кордони між нами як зараз

 No.1412

File: 1615969533779.jpg (94,02 KB, 568x628, IMG_20210316_044445.jpg)  

Рілл

 No.1413

File: 1615969554026.png (123,26 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1414

>>1409
А27(2), А27

 No.1415

А20, А19, А30

 No.1416

File: 1615969600878.png (123,39 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1417

A44, A45, A46, A43

 No.1418

>>1415
чел ти...

 No.1419

File: 1615969677968.png (123,86 KB, 2560x1344, 1.png)  

4/4

 No.1420

File: 1615969735956.png (275,97 KB, 500x281, ClipboardImage.png)  

>>1418
Сам винен. Треба було одразу погоджуватися на мир. Тепер тобі кінець. Трапик робить ролл.

 No.1421

File: 1615969738972.png (1,18 MB, 750x928, ClipboardImage.png)  

35 РОЛЛ

 No.1422

File: 1615969739527.png (490,66 KB, 1280x1187, illust_83137523_20210225_2….png)  

Ролл!

 No.1423

File: 1615969743672.jpg (93,16 KB, 1199x624, KHudozhnytsa-Natsume-27.jpg)  

Рілл

 No.1424

>>1422
А43, А30

 No.1425

Є4, Є3, Н1

 No.1426

>>1421
Н37, Н39, Н28, Н21

 No.1427

A47, A48, A49, A50

 No.1428

File: 1615969970072.png (123,64 KB, 2560x1344, 1.png)  

4/4

 No.1429

File: 1615970023028.jpg (42,27 KB, 800x628, KHudozhnytsa-Natsume-7.jpg)  

Рілл

 No.1430

File: 1615970047196.jpg (88,37 KB, 850x580, 200236100672_8410.jpg)  

Главковерх Язова не скориться, десу! Ролл!

 No.1431

A27, A27(2)

 No.1432

File: 1615970055446.gif (8,52 MB, 220x220, Casseur_de_Logistille_True….gif)  

Ролл

 No.1433

File: 1615970080566.png (864,3 KB, 600x830, ClipboardImage.png)  

36 roll

 No.1434

>>1430
А50, А49, А48, А45

 No.1435

File: 1615970101118.png (123,84 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1436

>>1432
Н24, Н30, Н35*

 No.1437

File: 1615970187222.png (123,99 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1438

File: 1615970216799.png (123,47 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1439

Н35, Н30, Н24

 No.1440

File: 1615970259417.png (123,47 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1441

Трапики та араби - це сила.

 No.1442

File: 1615970297106.png (1,15 MB, 912x1140, ClipboardImage.png)  

37 РОЛЛ

 No.1443

Ясно, змова арабів і трапів проти нігерів й Язової

 No.1444

File: 1615970307955.png (123,99 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1445

File: 1615970321170.jpg (296,12 KB, 900x1400, illust_83570189_20210227_2….jpg)  

Ролл

 No.1446

>>1442
Н1, Є4

 No.1447

File: 1615970346323.jpg (157,76 KB, 1280x720, maxresdefault-2.jpg)  

Ролл

 No.1448

File: 1615970354335.png (124,01 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1449

>>1445
Десятка!
А27(2), А47, А46, А44, А26

 No.1450

A43, A45

 No.1451

Я мушу відлучитися на годинку. Прошу перепочинок. ОПу це також вигідно, бо його знову за бота візьмуть.

 No.1452

>>1451
Я не проти

 No.1453

Реально, давайте перерву. На годину

 No.1454

File: 1615970459517.png (123,83 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1455

>>1450
В тебе немає звідки туди піти, вибери інше місце.

 No.1456

Після цього ставимо на паузу.

 No.1457

A26, A44

 No.1458

File: 1615970831050.png (1,61 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)  

Добре, останній раз.

 No.1459

File: 1615970833917.png (123,66 KB, 2560x1344, 1.png)  

>>1457
3/4
Запам'ятовуємо, що трапам ше треба зробити свій хід. Зараз робимо перерву.

 No.1460

>>1458
Є4, Н1, Н24, Н30, Н35

 No.1461

File: 1615971044376.png (123,15 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1462

Я звільнився..

 No.1463

я теж

 No.1464

ЙОВ

 No.1465

ОПе, перекочуємося.

 No.1466

>>1465
куди?

 No.1467

>>1466
Нову нитку треба, чекаємо на ОПа.

 No.1471