[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/v/ - Тестовий ріск №2

/v/ - Відеоігри

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1615961402319-0.png (122 KB, 2560x1344, 1.png)  

File: 1615961402319-1.png (191,2 KB, 1000x2513, ОП.png)  

 No.1204[Показати все]

Тестовий ріск №2
213 дописів і 116 дописів із зображеннями пропущено. Натисніть «Відповісти», щоб побачити.

 No.1419

File: 1615969677968.png (123,86 KB, 2560x1344, 1.png)  

4/4

 No.1420

File: 1615969735956.png (275,97 KB, 500x281, ClipboardImage.png)  

>>1418
Сам винен. Треба було одразу погоджуватися на мир. Тепер тобі кінець. Трапик робить ролл.

 No.1421

File: 1615969738972.png (1,18 MB, 750x928, ClipboardImage.png)  

35 РОЛЛ

 No.1422

File: 1615969739527.png (490,66 KB, 1280x1187, illust_83137523_20210225_2….png)  

Ролл!

 No.1423

File: 1615969743672.jpg (93,16 KB, 1199x624, KHudozhnytsa-Natsume-27.jpg)  

Рілл

 No.1424

>>1422
А43, А30

 No.1425

Є4, Є3, Н1

 No.1426

>>1421
Н37, Н39, Н28, Н21

 No.1427

A47, A48, A49, A50

 No.1428

File: 1615969970072.png (123,64 KB, 2560x1344, 1.png)  

4/4

 No.1429

File: 1615970023028.jpg (42,27 KB, 800x628, KHudozhnytsa-Natsume-7.jpg)  

Рілл

 No.1430

File: 1615970047196.jpg (88,37 KB, 850x580, 200236100672_8410.jpg)  

Главковерх Язова не скориться, десу! Ролл!

 No.1431

A27, A27(2)

 No.1432

File: 1615970055446.gif (8,52 MB, 220x220, Casseur_de_Logistille_True….gif)  

Ролл

 No.1433

File: 1615970080566.png (864,3 KB, 600x830, ClipboardImage.png)  

36 roll

 No.1434

>>1430
А50, А49, А48, А45

 No.1435

File: 1615970101118.png (123,84 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1436

>>1432
Н24, Н30, Н35*

 No.1437

File: 1615970187222.png (123,99 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1438

File: 1615970216799.png (123,47 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1439

Н35, Н30, Н24

 No.1440

File: 1615970259417.png (123,47 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1441

Трапики та араби - це сила.

 No.1442

File: 1615970297106.png (1,15 MB, 912x1140, ClipboardImage.png)  

37 РОЛЛ

 No.1443

Ясно, змова арабів і трапів проти нігерів й Язової

 No.1444

File: 1615970307955.png (123,99 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1445

File: 1615970321170.jpg (296,12 KB, 900x1400, illust_83570189_20210227_2….jpg)  

Ролл

 No.1446

>>1442
Н1, Є4

 No.1447

File: 1615970346323.jpg (157,76 KB, 1280x720, maxresdefault-2.jpg)  

Ролл

 No.1448

File: 1615970354335.png (124,01 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1449

>>1445
Десятка!
А27(2), А47, А46, А44, А26

 No.1450

A43, A45

 No.1451

Я мушу відлучитися на годинку. Прошу перепочинок. ОПу це також вигідно, бо його знову за бота візьмуть.

 No.1452

>>1451
Я не проти

 No.1453

Реально, давайте перерву. На годину

 No.1454

File: 1615970459517.png (123,83 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1455

>>1450
В тебе немає звідки туди піти, вибери інше місце.

 No.1456

Після цього ставимо на паузу.

 No.1457

A26, A44

 No.1458

File: 1615970831050.png (1,61 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)  

Добре, останній раз.

 No.1459

File: 1615970833917.png (123,66 KB, 2560x1344, 1.png)  

>>1457
3/4
Запам'ятовуємо, що трапам ше треба зробити свій хід. Зараз робимо перерву.

 No.1460

>>1458
Є4, Н1, Н24, Н30, Н35

 No.1461

File: 1615971044376.png (123,15 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1462

Я звільнився..

 No.1463

я теж

 No.1464

ЙОВ

 No.1465

ОПе, перекочуємося.

 No.1466

>>1465
куди?

 No.1467

>>1466
Нову нитку треба, чекаємо на ОПа.

 No.1471