[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/v/ - Тестовий ріск №2 Фінальний.

/v/ - Відеоігри

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1615974300938.png (123,15 KB, 2560x1344, 1.png)  

 No.1468[Останні 50 дописів]

Тестовий ріск №2
Фінальний.

 No.1469

>>1468
№3*

 No.1470

File: 1615974407562.png (38,15 KB, 2363x776, ClipboardImage.png)  

38 ролл

 No.1472

>>1470
Н24, Н30, Н35

 No.1473

File: 1615974557329.png (123,63 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1474

File: 1615974571125.gif (8,52 MB, 220x220, Casseur_de_Logistille_True….gif)  

Ролл.

 No.1475

File: 1615974626300.png (1,81 MB, 2000x2700, 88025734_p0.png)  

Рілл

 No.1476

>>1475
спиздив мою пікчу

 No.1477

І отримав 5 ходів)

 No.1478

File: 1615974711793.jpg (69,59 KB, 400x868, 200123300238_211016.jpg)  

Ролл

 No.1479

>>1478
А27, А26, А44, А25

 No.1480

H39, H28, А46, А48, А43

 No.1481

File: 1615974832326.png (123,82 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1482

>>1474
Н24, Н30

 No.1483

>>1480
>А46, А48, А43
Як

 No.1484

Підозрюю, ніґери пропустять хід

 No.1485

Чуваки, мене в магазин послали, тож я трохи відлучусь. Почекаєте?

 No.1486

Зараз поміняю

 No.1487

>>1484
Нігери вже походили.

 No.1488

A26, A28, A44

 No.1489

File: 1615975124148.png (41,26 KB, 477x373, ClipboardImage.png)  

>>1488
25 спочатку візьми.

 No.1490

Добре, беру... О.о

 No.1491

File: 1615975246399.png (123,95 KB, 2560x1344, 1.png)  

>>1490
Коротше. Береш ось так.

 No.1492

File: 1615975291713.png (123,76 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1493

Ще і А44, бо в мене десяток.

 No.1494

File: 1615975370307.png (123,72 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1495

Так. Все, нові ходи.

 No.1496

File: 1615975432926.png (50,52 KB, 200x247, ClipboardImage.png)  

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 ролл ролл ролл ролл ролл ролл ролл

 No.1497

File: 1615975474515.jpg (142,87 KB, 600x400, lilo-and-stitch-disney-110….jpg)  

Рілл

 No.1498

>>1496
Н30, Н24

 No.1499

File: 1615975500179.png (123,91 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1500

H37, H33

 No.1501

File: 1615975544181.png (189,88 KB, 300x252, ClipboardImage.png)  

Рілля.

 No.1502

File: 1615975649635.png (123,98 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1503

>>1501
Н24, Н30, Н35, Г15

 No.1504

File: 1615975778201.png (123,67 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1505

File: 1615976081476.png (41,76 KB, 1000x494, 764564.png)  


 No.1506

На зв'язку адмін ТГ-каналу Нічану. Чи викладати цю подію там?

 No.1507

>>1506
Не треба.

 No.1508

>>1507
Дякую за відповідь.

 No.1509

Чого чекаємо?

 No.1510

>>1509
Язову.

 No.1511

Ех...

 No.1512

>>1510
Чекаємо її з хлібом і молоком.

 No.1513

File: 1615976417077.png (2,43 MB, 1200x1600, ClipboardImage.png)  

>>1512
Ммм, молоком?

 No.1514

File: 1615976507652.png (288,11 KB, 680x317, ClipboardImage.png)  

MEGA MILK

 No.1515

File: 1615976641016.webm (2,34 MB, 480x360, 【みくれれ】Ζ・刻をこえて.webm)  

муз. павуза

 No.1516

File: 1615976718886.webm (2,38 MB, 480x360, 【みくれれ】あんなに一緒だったのに.webm)  


 No.1517

File: 1615976766700.webm (2,5 MB, 480x360, 【みくれれ】星空のBelieve.webm)  


 No.1518

File: 1615976805391.webm (2,41 MB, 480x360, 【みくれれ】水の星へ愛をこめて.webm)  


 No.1519

Мікулюбе, спинися!

 No.1520

File: 1615976900682.webm (3,43 MB, 480x360, 【みくれれ】永遠にアムロ.webm)  

Дослухаю власні вебм і ми продовжуємо. Сподіваюсь, Язова встигне.

 No.1521

Чорна ліга отримує прочерк на 39 хід.

 No.1522

File: 1615977122349.png (50,52 KB, 200x247, ClipboardImage.png)  

40 ролл

 No.1523

Саме цікаве, що ніхто окрім геїв ніґерів не пхається на територію росії, розумно. Але ж "геї ніґери", як корабель і назвеш так він і попливе, правильно?

 No.1524

ТААААК, СТОП

 No.1525

File: 1615977142982.jpg (142,87 KB, 600x400, lilo-and-stitch-disney-110….jpg)  

Рілл

 No.1526

я вже тут, дайте хід 39 зробити бляха

 No.1527

File: 1615977167617.png (932,54 KB, 1134x1981, ClipboardImage.png)  

Рілл!

 No.1528

File: 1615977170067.jpeg (81,68 KB, 564x801, gDEE1QGHMmMAOJRb4Q-ehqF7c….jpeg)  

Ролл

 No.1529

>>1526
пізно

 No.1530

>>1528
А26, А44, А25

 No.1531

H37, H27, H21, H23

 No.1532

>>1527
Н25, Н23

 No.1533

File: 1615977271802.png (123,78 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1534

>>1531
А, тоді я беру Н2

 No.1535

>>1522
Н2, Н1, Н24

 No.1536

File: 1615977456537.png (123,72 KB, 2560x1344, 1.png)  

4/4

 No.1537

File: 1615977477354.png (284,3 KB, 400x400, ClipboardImage.png)  

41 ролл

 No.1538

File: 1615977515288.jpg (88,37 KB, 850x580, 200236100672_8410.jpg)  


Ролл з булочками й ряжанкою!

 No.1539

File: 1615977516529.jpg (63,52 KB, 605x454, funny-wtf-picture-unrelate….jpg)  

Рілл

 No.1540

Н25, Н30, Н35

 No.1541

H2 H22

 No.1542

File: 1615977550956.png (123,8 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1543

File: 1615977564324.png (196,97 KB, 512x463, ClipboardImage.png)  

Ролл повний любові та обожнювання.

 No.1544

>>1538
Дубль!
А28, А24, А22, А10, І1

 No.1545

File: 1615977579021.png (123,82 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1546

>>1543
Н1, Н24

 No.1547

File: 1615977666241.png (123,46 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1548

File: 1615977700580.png (123,6 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1549

File: 1615977729710.png (37,91 KB, 200x168, ClipboardImage.png)  

РОЛЛ 42

 No.1550

File: 1615977735824.jpg (81,15 KB, 605x454, funny-wtf-picture-unrelate….jpg)  

Рілл

 No.1551

File: 1615977777552.png (51,99 KB, 156x210, Catgirl_Himmler_-_Kopya_-_….png)  

Ролл

 No.1552

H25 H30

 No.1553

File: 1615977777977.png (201,06 KB, 500x600, ClipboardImage.png)  

Ролл африканський.

 No.1554

>>1549
Н24, Н1, Г15, Є4, Є3

 No.1555

>>1553
Н24, Н1, Г15, Є4

 No.1556

>>1551
І2, А11, А10

 No.1557

>>1554
Беру інші території.
Н30, Н24, Н1, Н25, Є4

 No.1558

File: 1615977938932.png (123,5 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1559

>>1557
Гей, не чесно.

 No.1560

>>1559
Чесно, бо теритоії вже були зайняті. Ти теж нові вкажи

 No.1561

>>1560
Ну добре. Є4, Н35, Н1, Н30

 No.1562

>>1555
Г15 і так твоє. Вибери шось інше.

 No.1563

>>1562
Я вже вибрав, вище поглянь.

 No.1564

File: 1615978216266.png (123,52 KB, 2560x1344, 1.png)  

>>1561

>>1563
Сторінка не оновлювалась.

 No.1565

File: 1615978236362.jpg (42,27 KB, 800x628, KHudozhnytsa-Natsume-7.jpg)  

Рілл

 No.1566

File: 1615978263721.png (2,35 MB, 1200x899, ClipboardImage.png)  

Рілл незрозумілий.

 No.1567

>>1556
А10 також твоє. Вибери шось інше.

 No.1568

A23, A24, A25

 No.1569

>>1567
А9 тоді

 No.1570

Ніґери, давайте ви залишите арабів в спокої, і я вас більше не чіпаю?

 No.1571

File: 1615978336091.png (123,14 KB, 2560x1344, 1.png)  

4/4

 No.1572

>>1570
А шо ти маш до нігерів?

 No.1573

File: 1615978349519.png (1,64 MB, 1260x2048, Erp4jmZVcAAmrGm.png)  

Ролл

 No.1574

Реально, пропоную залишити війну

 No.1575

>>1572
Ви атакували арабів, мого ситуативного союзника, який також воює проти Язової. Я вирішив допомогти йому, аби ти не розгромив його не заході.

 No.1576

>>1572
нігери, не погоджуйтесь бо трапи міняють союзників як свою стать. Потім вони вас зрадять!

 No.1577

>>1575
>Ви атакували арабів,
Це ж араб на мене напав, а не я на нього.

 No.1578

Брехня! Як ти посмів на трапів гнати?

 No.1579

>>1577
То для висадки, мабуть, треба було йому.
>>1576
Це називається Realpolitik Не правда. Ми маємо принципи, і поки не зазіхають на наші інтереси, чи атакують наших друзів - ми не чіпаємо нікого.

 No.1580

File: 1615978546243.png (118,16 KB, 890x1042, ClipboardImage.png)  

ролл 43

 No.1581

File: 1615978553935.jpg (239,71 KB, 720x597, IMG_20210316_131916.jpg)  

Рілл

 No.1582

>>1579
не чіпаємо нікого? Ти на мене просто так напав (і на арабів теж)

 No.1583

>>1579
>То для висадки, мабуть, треба було йому.
Репарації мені хто буде виплачувати тоді?

 No.1584

File: 1615978602226.jpeg (81,68 KB, 564x801, gDEE1QGHMmMAOJRb4Q-ehqF7c….jpeg)  

Ролл

 No.1585

File: 1615978609890.png (770,67 KB, 735x1127, ClipboardImage.png)  

>>1582
Це мої інтереси. Ніяких принципів я не порушив. Ролл.

 No.1586

12,А23,А24

 No.1587

>>1584
А20, А19

 No.1588

То що, нігери? Мені атакувати ваші залишки в африці, чи мир?

 No.1589

>>1585
типове трапне лицемірство

 No.1590

>>1589
І де тут лицемірство? Ні ти ні араби мені в друзі тоді не набивалися, то ж де тут я порушив свої принципи?

 No.1591

>>1588
Міняю Н24 і Н25 на Н35 і Г15

 No.1592

>>1591
Добре. Рахуємо це за хід, чи ні?

 No.1593

>>1592
Просто міняємо, а після робимо хід.

 No.1594

>>1593
Давай.

 No.1595

>>1590
чим обмежуються твої інтереси? Які в тебе могли бути інтереси в Індії, коли ти сидів в Європі? Ти можеш хоч на весь світ інтереси заявити, якщо захочеш

 No.1596

File: 1615978849943.png (123,2 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1597

>>1595
А це вже державна таємниця. Або ти з нами, або ти проти нас.

 No.1598

File: 1615978926703.png (123,06 KB, 2560x1344, 1.png)  

>>1587

>>1586
Даю можливість перевибрати території.

 No.1599

Чому мої напади на Азову не з'являються на карті?

 No.1600

>>1580
А66, А57, А46

 No.1601

File: 1615979029583.png (940,77 KB, 1268x720, ClipboardImage.png)  

>>1585
Трапи відновлюють наступ на Лігу! Смерть ворогам! А9, А10, А11, А30, А41

 No.1602

>>1599
Сам ти Азова

 No.1603

Рілл

 No.1604

File: 1615979162272.jpg (63,52 KB, 605x454, funny-wtf-picture-unrelate….jpg)  


 No.1605

File: 1615979181973.png (51,17 KB, 604x380, ClipboardImage.png)  

>>1601
Не дістаєш. Давай дві інші території.

 No.1606

>>1605
Тоді А20 і А19 відновлюю.

 No.1607

12,A23, A24, A25

 No.1608

File: 1615979243337.png (123,97 KB, 2560x1344, 1.png)  

4/4

 No.1609

>>1607
алло, ще минулий хід не закінчився, почекай

 No.1610

File: 1615979275954.jpg (98,27 KB, 740x740, IMG_20210112_171317.jpg)  

Ролл

 No.1611

File: 1615979302967.png (249,51 KB, 427x382, ClipboardImage.png)  

44 ролл

 No.1612

>>1610
А23, А24, А10

 No.1613

File: 1615979307525.png (1,12 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)  

Пиздець всіх сподівань. Ролл.

 No.1614

>>1613
А23, А24

 No.1615

>>1614
А ні, я не дістаю. А30 і А41

 No.1616

File: 1615979380021.png (123,63 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1617

File: 1615979410479.png (123,73 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1618

>>1611
А35, А34, А15, А4

 No.1619

File: 1615979462287.png (124,03 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1620

Араб, рольни нормально тепер.

 No.1621

File: 1615979527996.jpg (63,52 KB, 605x454, funny-wtf-picture-unrelate….jpg)  


 No.1622

A22, A23, A24, A25

 No.1623

File: 1615979621158.png (124,3 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1624

File: 1615979632002.png (188,17 KB, 537x240, ClipboardImage.png)  

45 ролл

 No.1625

File: 1615979632635.jpg (96,74 KB, 1198x1200, EdhulldXkAAj7PB.jpg)  

Ролл

 No.1626

File: 1615979654023.jpg (18,35 KB, 720x149, IMG_20210317_105433.jpg)  


 No.1627

File: 1615979657011.png (235,11 KB, 507x369, ClipboardImage.png)  

Ролл.

 No.1628

>>1624
А1,Є18

 No.1629

>>1625
А11, А25, А30

 No.1630

A27, A26

 No.1631

File: 1615979697326.png (124,26 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1632

>>1627
А11, А25

 No.1633

File: 1615979745712.png (123,94 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1634

File: 1615979798774.png (124,03 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1635

>>1632
А25 взяти не можеш.

 No.1636

>>1635
А11

 No.1637

>>1636
А11 і ще одну територію якусь бери

 No.1638

>>1637
А10

 No.1639

File: 1615979948328.png (124,17 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1640

File: 1615979971254.png (674,38 KB, 600x450, ClipboardImage.png)  

ролл 46

 No.1641

File: 1615979981375.jpg (88,37 KB, 850x580, 200236100672_8410.jpg)  

Ролл

 No.1642

File: 1615979993712.jpg (67,02 KB, 474x400, BEST-WTF-PICS-12.jpg)  

Рілл

 No.1643

>>1640
Є5 Є8 Є17

 No.1644

File: 1615980013052.png (275,62 KB, 600x338, ClipboardImage.png)  

Ролл. Щось мені не подобається експансія нігерів.

 No.1645

А11, А27, А19, А26

 No.1646

A25 A21

 No.1647

A25 A21

 No.1648

File: 1615980037334.png (124 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1649

>>1644
А11, А19, А30

 No.1650

File: 1615980104244.png (124,09 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1651

>>1650
де А11?

 No.1652

File: 1615980152904.png (124 KB, 2560x1344, 1.png)  

4/4

 No.1653

>>1651
ой, я 11 та 41 переплутав

 No.1654

>>1651
Ти очі від піхви подруги забери, і побачиш.

 No.1655

File: 1615980182256.png (872,91 KB, 625x718, ClipboardImage.png)  

ролл 47

 No.1656

File: 1615980190392.png (1,1 MB, 959x1200, illust_87619213_20210314_0….png)  

Ролл

 No.1657

File: 1615980209950.png (222,01 KB, 600x338, ClipboardImage.png)  

Лечю в чечьню. Ролл.

 No.1658

>>1654
вийми піструн з роту, бо не чути тебе

 No.1659

File: 1615980230682.jpg (81,15 KB, 605x454, funny-wtf-picture-unrelate….jpg)  

Рілл

 No.1660

>>1655
А56, А58, А54

 No.1661

File: 1615980266991.png (123,84 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1662

>>1656
А41, А30, А25, А22

 No.1663

>>1657
Тобі пізда, Язова. А42, А29, А27(2), А27, А26.

 No.1664

А27, А26, А44, О1

 No.1665

File: 1615980330407.png (123,92 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1666

>>1662
Куууурва. А41, А30, А42, А29, А27(2) тоді.

 No.1667

>>1666
А шо не так? Я хід вже зарахував.

 No.1668

>>1667
А, не . Я переплутав. забудь.

 No.1669

File: 1615980467041.png (123,26 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1670

File: 1615980517531.png (19,5 KB, 219x284, ClipboardImage.png)  

>>1664
О1 не можеш

 No.1671

A46 тоді

 No.1672

File: 1615980582028.png (123,19 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1673

File: 1615980596676.jpg (72,31 KB, 480x671, 1479622224185590445.jpg)  

Ролл

 No.1674

File: 1615980603528.png (189,72 KB, 326x268, ClipboardImage.png)  

рол 48

 No.1675

File: 1615980624490.png (940,77 KB, 1268x720, ClipboardImage.png)  

Ролл.

 No.1676

>>1674
А56, К36

 No.1677

>>1673
А42, А46, А27(2), А26

 No.1678

Короле Трапів, пропоную залишити Язові життя в розмірі двох провінцій і повістю не знищувати з етичної точки зору

 No.1679


 No.1680

File: 1615980681259.png (1,81 MB, 2000x2700, 88025734_p0.png)  

Ролл

 No.1681

>>1678
пропоную піти нахуй зі священної землі Чорної Ліги

 No.1682

File: 1615980698016.png (123,24 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1683

А22, А25, О1

 No.1684

>>1680
І не паплюжити своїм використанням лице Главковерха Язової

 No.1685

File: 1615980758906.png (123,71 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1686

File: 1615980808753.png (1,38 MB, 772x904, ClipboardImage.png)  

>>1675
Сам Астольфо несе нам перемогу! А42, А27(2), А26, А25, А22
>>1678
Я і не хотів знищувати. Я хотів підкорити, аби він був з нами.

 No.1687

File: 1615980818654.png (14,76 KB, 228x231, ClipboardImage.png)  

>>1683
О1 знов не можеш узяти

 No.1688

A26 давай

 No.1689

>>1686
Зараз переоберу, як арабів побачу. Сорян.

 No.1690

File: 1615980866295.png (123,45 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1691

>>1686
Напасти на мене, щоб я був з вами. В тебе все в порядку з логікою?

 No.1692

>>1689
Перелбераєш?
Ось карта:
>>1690

 No.1693

>>1690
Переобираю свої терри. А27(2), А43, А42, А50, А40
>>1691
Знаєш, як дівчину силоміць беруть?

 No.1694

>>1693
В нас фемінізм і юрі-легіони, тому можете всратись!

 No.1695

File: 1615981072289.png (123,28 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1696

>>1694
А у нас прутні є зате. Начувайтеся.

 No.1697

File: 1615981089789.png (368,66 KB, 400x400, ClipboardImage.png)  

ролл 49

 No.1698

File: 1615981092779.png (1,3 MB, 2000x2700, IMG_20210317_133315.png)  

Рілл

 No.1699

File: 1615981123262.png (51,99 KB, 156x210, Catgirl_Himmler_-_Kopya_-_….png)  

Ролл

 No.1700

К37, К33, К32, К31

 No.1701

File: 1615981138804.png (1,07 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)  

Ролл. Скоро сам Генерал прибуде в Токіо.

 No.1702

A45, A46, A47, O1

 No.1703

File: 1615981156722.png (123,17 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1704

>>1701
Якшо встигне. Я оголошу завершення гри після бампліміту.

 No.1705

>>1699
Багатократно переважаючі в силі варвари не можуть перемогти одну Лігу! Як жалюгідно!
А45, А50, А40

 No.1706

>>1704
Геей! Кудиии?! У мене ще стільки планів було!

 No.1707

>>1701
Про мене не забувай

 No.1708

>>1701
Про мене не забувай

 No.1709

File: 1615981245329.png (123,88 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1710

Срака, що з нічаном. Чому повідомлення дублюються?

 No.1711

File: 1615981297577.png (123,79 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1712

>>1711
А40, А51.

 No.1713

File: 1615981356821.png (123,94 KB, 2560x1344, 1.png)  

>>1587

>>1586
Даю можливість перевибрати території.>>1712

 No.1714

>>1713
шо

 No.1715

>>1713
Текст не той вставився, але карта нормальна. Не звертайте увагу.

 No.1716

File: 1615981439104.png (459,3 KB, 860x731, ClipboardImage.png)  

останній ролл

 No.1717

К12, К16

 No.1718

File: 1615981463646.jpg (69,59 KB, 400x868, 200123300238_211016.jpg)  

Ролл! Вперед! До перемоги!

 No.1719

File: 1615981470930.png (242,65 KB, 424x318, ClipboardImage.png)  

Ролл. Щоб ви всі повиздихали.

 No.1720

File: 1615981476272.png (123,92 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1721

>>1718
А51, А40, А42

 No.1722

File: 1615981497190.jpg (59,42 KB, 605x403, funny-wtf-picture-unrelate….jpg)  

Токійський ролл

 No.1723

File: 1615981537969.png (124,08 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1724

>>1723
Все це сраний бампліміт. А40, А51, А64. До Токіо не дійшли...

 No.1725

>>1724
а, я навіть не можу взяти А64. Ну круто.

 No.1726

A48, A49, A51, A64, A45

 No.1727

>>1726
Поверх трапських територій підеш?

 No.1728

>>1727
Нехай хоча б він до токіо дійде, аби мені не було так сумно.

 No.1729

>>1727 думаю так

 No.1730

File: 1615981783082.png (124,11 KB, 2560x1344, 1.png)  

Fin.

 No.1731

Новий тред?

 No.1732

File: 1615981831168.png (237,47 KB, 640x360, ClipboardImage.png)  

>>1730
Ще б один хід... ще б один... А-а-а!!!

 No.1733

Будь ласка!!! Ще один хід!!!

 No.1734

1. Трапи і араби змовились.
2. Чорна Ліга героїчно тимала оборону і вистояла.
3. Нігри всю гру дрочили в кутку і відхапали більше всіх територій.

 No.1735

>>1730
Ось так от! Чорна Ліга, воюючи проти двох майже всю гру, неоднократно пропускаючи ходи, все одно змогла втриматись! Слава Чорній Лізі! Слава Главковерху Язовій! Гуррра!

 No.1736

>>1735
А шоб у твоєї Язової рак горла розвився, коли лизатиме якійсь шльондрі.

 No.1737

>>1731
Не, кінець. Може на наступному тижні на чистій карті почнемо. Поки можете писати свої зауваження в організаційний тред.

 No.1738

Робити таймлапс типу цього?
https://nichan.net/v/src/1615910964223.webm

 No.1739

>>1736
Не твоя, от і бісишся!

 No.1781

File: 1616578829468.png (1,53 MB, 1024x1280, ClipboardImage.png)  

Ну шо? Тиждень пройшов.