[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/v/ - Тестовий ріск №2 Фінальний.

/v/ - Відеоігри

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1615974300938.png (123,15 KB, 2560x1344, 1.png)  

 No.1468[Показати все]

Тестовий ріск №2
Фінальний.
221 допис і 99 дописів із зображеннями пропущено. Натисніть «Відповісти», щоб побачити.

 No.1691

>>1686
Напасти на мене, щоб я був з вами. В тебе все в порядку з логікою?

 No.1692

>>1689
Перелбераєш?
Ось карта:
>>1690

 No.1693

>>1690
Переобираю свої терри. А27(2), А43, А42, А50, А40
>>1691
Знаєш, як дівчину силоміць беруть?

 No.1694

>>1693
В нас фемінізм і юрі-легіони, тому можете всратись!

 No.1695

File: 1615981072289.png (123,28 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1696

>>1694
А у нас прутні є зате. Начувайтеся.

 No.1697

File: 1615981089789.png (368,66 KB, 400x400, ClipboardImage.png)  

ролл 49

 No.1698

File: 1615981092779.png (1,3 MB, 2000x2700, IMG_20210317_133315.png)  

Рілл

 No.1699

File: 1615981123262.png (51,99 KB, 156x210, Catgirl_Himmler_-_Kopya_-_….png)  

Ролл

 No.1700

К37, К33, К32, К31

 No.1701

File: 1615981138804.png (1,07 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)  

Ролл. Скоро сам Генерал прибуде в Токіо.

 No.1702

A45, A46, A47, O1

 No.1703

File: 1615981156722.png (123,17 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1704

>>1701
Якшо встигне. Я оголошу завершення гри після бампліміту.

 No.1705

>>1699
Багатократно переважаючі в силі варвари не можуть перемогти одну Лігу! Як жалюгідно!
А45, А50, А40

 No.1706

>>1704
Геей! Кудиии?! У мене ще стільки планів було!

 No.1707

>>1701
Про мене не забувай

 No.1708

>>1701
Про мене не забувай

 No.1709

File: 1615981245329.png (123,88 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1710

Срака, що з нічаном. Чому повідомлення дублюються?

 No.1711

File: 1615981297577.png (123,79 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1712

>>1711
А40, А51.

 No.1713

File: 1615981356821.png (123,94 KB, 2560x1344, 1.png)  

>>1587

>>1586
Даю можливість перевибрати території.>>1712

 No.1714

>>1713
шо

 No.1715

>>1713
Текст не той вставився, але карта нормальна. Не звертайте увагу.

 No.1716

File: 1615981439104.png (459,3 KB, 860x731, ClipboardImage.png)  

останній ролл

 No.1717

К12, К16

 No.1718

File: 1615981463646.jpg (69,59 KB, 400x868, 200123300238_211016.jpg)  

Ролл! Вперед! До перемоги!

 No.1719

File: 1615981470930.png (242,65 KB, 424x318, ClipboardImage.png)  

Ролл. Щоб ви всі повиздихали.

 No.1720

File: 1615981476272.png (123,92 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1721

>>1718
А51, А40, А42

 No.1722

File: 1615981497190.jpg (59,42 KB, 605x403, funny-wtf-picture-unrelate….jpg)  

Токійський ролл

 No.1723

File: 1615981537969.png (124,08 KB, 2560x1344, 1.png)  


 No.1724

>>1723
Все це сраний бампліміт. А40, А51, А64. До Токіо не дійшли...

 No.1725

>>1724
а, я навіть не можу взяти А64. Ну круто.

 No.1726

A48, A49, A51, A64, A45

 No.1727

>>1726
Поверх трапських територій підеш?

 No.1728

>>1727
Нехай хоча б він до токіо дійде, аби мені не було так сумно.

 No.1729

>>1727 думаю так

 No.1730

File: 1615981783082.png (124,11 KB, 2560x1344, 1.png)  

Fin.

 No.1731

Новий тред?

 No.1732

File: 1615981831168.png (237,47 KB, 640x360, ClipboardImage.png)  

>>1730
Ще б один хід... ще б один... А-а-а!!!

 No.1733

Будь ласка!!! Ще один хід!!!

 No.1734

1. Трапи і араби змовились.
2. Чорна Ліга героїчно тимала оборону і вистояла.
3. Нігри всю гру дрочили в кутку і відхапали більше всіх територій.

 No.1735

>>1730
Ось так от! Чорна Ліга, воюючи проти двох майже всю гру, неоднократно пропускаючи ходи, все одно змогла втриматись! Слава Чорній Лізі! Слава Главковерху Язовій! Гуррра!

 No.1736

>>1735
А шоб у твоєї Язової рак горла розвився, коли лизатиме якійсь шльондрі.

 No.1737

>>1731
Не, кінець. Може на наступному тижні на чистій карті почнемо. Поки можете писати свої зауваження в організаційний тред.

 No.1738

Робити таймлапс типу цього?
https://nichan.net/v/src/1615910964223.webm

 No.1739

>>1736
Не твоя, от і бісишся!

 No.1781

File: 1616578829468.png (1,53 MB, 1024x1280, ClipboardImage.png)  

Ну шо? Тиждень пройшов.