[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/ukr/ - Обговорення перекладів ігор, аніме, сайтів, книжок, фільмів та іншого. Маєте питання щодо перекладу? Хочете поділитися своїм чи чимось перекладом? Шукаєте допомоги чи підтримки? Ласкаво просимо до розділу "Українізація та Переклади"!

/ukr/ - Українізація та Переклади

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1594760647243.jpg (24,68 KB, 320x453, d93bef9878bb2e6df44a1c5fad….jpg)  

 No.2

Обговорення перекладів ігор, аніме, сайтів, книжок, фільмів та іншого.

Маєте питання щодо перекладу? Хочете поділитися своїм чи чимось перекладом? Шукаєте допомоги чи підтримки? Ласкаво просимо до розділу "Українізація та Переклади"!

 No.274

Та шо ж то за напасть така, куди дівся >>250?

 No.275

>>274
/ukr/ вимирає.

 No.277

>>274
Видалено автором посту.

 No.279

Гм, шось багато корисних постів за вчора автори потерли

 No.280

>>279
Наприклад?

 No.767

File: 1605138169454.png (156,86 KB, 200x305, ClipboardImage.png)  

Так. Хтось купував комікс "Скотт Пілігрим" в українському перекладі? Нещодавно подивився фільм, а теперь хотів би купити комікс. Як переклад, якщо об'єктивно?

 No.801