[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/int/ - Вітаю і запрошую вас приєднатися до українського дженералу на форчанівському /int/! Через відносно невелику кількість постерів зі Східної Європи там існував спільний тред для українців, білорусів та р*сіян, але нещодавно ми вкотре розкололися з політич

/int/ - International

Name
Do not bump
Subject
Comment
File
Embed
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Password (For file deletion.)
Часті запитання та правила
FAQ and rules for /int/


File: 1632748677370.png (Spoiler Image, 85.7 KB, 646x270, Screenshot_7.png)  

 No.3011

Вітаю і запрошую вас приєднатися до українського дженералу на форчанівському /int/!

Через відносно невелику кількість постерів зі Східної Європи там існував спільний тред для українців, білорусів та р*сіян, але нещодавно ми вкотре розкололися з політичних та культурних причин.

https://boards.4channel.org/int/thread/152499606

Для закріплення результату потребуємо більшої кількості постерів, можливо ним станеш ти?

 No.3012

File: 1632754401359.png (65.92 KB, 754x237, ClipboardImage.png)  

У мене від нової капчі очі вивалюються, а з недавніх пір ще ось таке вилазить при спробі щось дописати. Чому я повинен дописувати на сайті, яки мені давно остогид, а адміністрація робить усе, щоб я відчував себе максимально некомфортно?

 No.3013

>>3012
Ти не повинен. Капча нормальна, просто звикнути треба
https://boards.4channel.org/int/thread/152553208

 No.3016


 No.3017

>>3011
Що за комплекс меншовартості? Дахнать і пєрєхнать р*сіян!

 No.3018

>>3017
>пєрєхнать
*пєрєєхать

 No.3019

>>3017
Не дагнать і перегнать, а відділитися і закріпити відділення, бо вони намагатимуться назад приєднати /укр/

 No.3020

>>3019
Приєднати неможливо, поки безоси дописують у власній нитці.

 No.3022

Зрадник України створив /rus/+/bel/+/ukr/. Тепер просто /bel/+/ukr/ видаляють? Бо я не бачу.

 No.3023


 No.3024

Another split, lel.

 No.3032

Дженерал тепер видаляють. Це нормально?

 No.3033

>>3032
Це обурливо.

 No.3034

>>3033
У модерів свій ірц є, але я не можу розібратись як туди зайти. Пояснити усе там це ядиний спосіб вирішити пробему, я так думаю.
irc://irc.rizon.net/4chan

 No.3035

не знаю чи та можна, але відписав через цю форму https://www.4channel.org/feedback

 No.3036

Ахаха

 No.3037

Ох, у меня флаг Российский, как же так!? Вот это зрада

 No.3038


 No.3039


 No.3042


 No.3045


 No.3049


 No.3050

>>3049
Кріндж

 No.3220


 No.3224

>>3220
Why are you linking 4channel posts, mister?