[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Що ви тут, хлоп'ятка?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1659353901538.png (420,84 KB, 800x427, ClipboardImage.png)  

 No.47401

Що ви тут, хлоп'ятка?

 No.47402

File: 1659355150187.png (1,07 MB, 1036x648, ClipboardImage.png)  

>>47401
Потроху. А ти як?

 No.47403

>>47402
Ледь не забув адресу сюди, за царя Гороха востаннє заходив. Бачу, все як завжди тут.

 No.47406

File: 1659383300432.jpg (28,68 KB, 563x507, 4f3bfc626dd11dc9fbc0885373….jpg)  

>>47403
Стабільність Нічану - запорука виживання України та її культури.