[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Можна не треба якось? А? Ну чому ти знов починаєш?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1659104197742.jpg (38,79 KB, 1244x588, Screenshot_13.jpg)  

 No.47362

Можна не треба якось? А? Ну чому ти знов починаєш?

 No.47385

Я какаю.