[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Мені сумно. Я хотів би повернутися у минуле, щоб виправити власні помилки и зробити те, що не зробив. Хотів би заново пережити свою юність і побачити, якою людиною я міг би стати.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1658757158494.jpg (233,42 KB, 1057x1187, rIRjZ6mWuoiwBhpZ9yfYAeXs4I….jpg)  

 No.47317

Мені сумно.
Я хотів би повернутися у минуле, щоб виправити власні помилки и зробити те, що не зробив. Хотів би заново пережити свою юність і побачити, якою людиною я міг би стати.

 No.47318

Фантазії, які мають (майже) усі:

1) Повернутися в минуле і вчинити інакше.
2) Альтернативний всесвіт, де ти бог, який може зробити що завгодно.
3) Світ, де ти просто тупо успішний.

Іншими словами, як завжди, нічого нового під сонцем.

 No.47319

>>47318
Насправді мені би вистачило тільки повернення у минуле. Іноді здається, що я готовий кинути все і відправитися назад у минуле, але з іншого боку невідомо, чи воно варто цього. Іноді просто втрачаєш розум, коли думаєш про те, які дурні помилки робив.

 No.47328

А я зазвичай крінжую з того, що я міг би зробити. Тому годі себе задрачувати.

Все, що робиться , все на краще.

 No.47334

>>47328
Contra spem spero

 No.47335

>>47334
Contra sperm spermo
фікс

 No.47337

File: 1658858656020.png (12,97 KB, 528x404, 41f.png)  

>>47335
Condra sberm spurdo xddd

 No.47338

File: 1658862717003.png (222,92 KB, 1080x2400, Screenshot_20220726-221050….png)  

>>47337
> xddd