[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - нічан для підорасів

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1657542100840.png (54,2 KB, 929x610, nichan.png)  

 No.47270

нічан для підорасів

 No.47271

File: 1657546346543.png (13,99 KB, 356x255, ClipboardImage.png)  

>>47270
Не для всіх підорасів.

 No.47280

Для кого тоді жироблядач?

 No.47281

На дев'ячі можеш через Тор сидіти.