[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Оголяйте системи.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1657136274423.png (55,82 KB, 1340x644, copebsd.png)  

 No.47260

Оголяйте системи.

 No.47263

ди нахуй

 No.47264

File: 1657194127130.png (6,11 KB, 650x450, preview1.png)  


 No.47265

>>47264
>>47263
Співчуваю.