[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Мегабазований Нічанокотик

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1655494187117.png (220,96 KB, 768x853, Нічанокотик.png)  

 No.47187

Мегабазований Нічанокотик

 No.47188

копротик

 No.47192

File: 1655635131368.jpg (149,99 KB, 640x1185, 6bhbxy2407081.jpg)  

>мегабазований
як ж ви заїбали

 No.47193

>>47192
Гіпербазований краще.

 No.47201

>>47192
ліл, моя фізичка на форчані

 No.47216

Вже давно протухлий на форчані мемчик про базу протух настільки давно, що вже смердить.

 No.47218

>>47216
База.

 No.47219

>>47218
на базі базікають базюки та базючки

 No.47220

File: 1655759354443.jpeg (176,08 KB, 1188x1058, FVdqUafWYAA78Ow.jpeg)  


 No.47221

>>47219
База.

 No.47222

>>47220
Продукт крінжовий базовмісний 2.5% жиру

 No.47223

>>47222
Це буде в підручниках по історії.

 No.47224

>>47223
База.

 No.47430

File: 1659629308070.png (443,92 KB, 1333x853, Без назви-1.png)