[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ -

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1653307195016.jpg (167,29 KB, 850x993, photo_2022-05-23_00-18-21.jpg)  

 No.46907

 No.46908

>>46907
Що?

 No.46909

>>46908
Клюкало.

 No.46912

File: 1653327693048.png (507,65 KB, 850x993, гній.png)  

Це ти блять.