[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Чи ще лишилися вітчизняні понійоби? Та чи були взагалі? Невже усі на форчані?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1652345070392.jpg (305,01 KB, 720x1020, 2823670.jpg)  

 No.46789

Чи ще лишилися вітчизняні понійоби? Та чи були взагалі? Невже усі на форчані?

 No.46791

Пішли на ковбасу.

 No.46793

>>46789
Тред пам'яті Ігоря Вінського.

 No.46795

File: 1652374579040.png (128,1 KB, 911x303, ClipboardImage.png)  

>>46793
Ігор живий до речі.

 No.46799

>>46789
це типу якийсь з князів?

 No.46801

>>46799
Князь ЛА, Себастьян ЛаКруа

 No.46802

File: 1652448277160-0.png (337,63 KB, 777x800, ClipboardImage.png)  

File: 1652448277160-1.png (517,3 KB, 661x800, ClipboardImage.png)  

File: 1652448277160-2.png (1 MB, 1692x1600, ClipboardImage.png)  

File: 1652448277160-3.png (229,68 KB, 816x872, ClipboardImage.png)  


 No.46804

File: 1652448432665-0.png (376,39 KB, 1280x1280, ClipboardImage.png)  

File: 1652448432665-1.png (780,05 KB, 1280x794, ClipboardImage.png)  

File: 1652448432665-2.png (1,24 MB, 1280x794, ClipboardImage.png)  

>>46789
З марічкотреду.