[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ -

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1651578692184.jpg (155,1 KB, 902x1203, FR0vX7WWYAAui9L.jpg)  

 No.46699

 No.46700

File: 1651578742446.jpg (21,88 KB, 394x480, FR1EUfDXoAA1DGU.jpg)  


 No.46701

File: 1651578776560.jpg (135,28 KB, 889x1280, FR1DzWIX0AAVgaN.jpg)  


 No.46879

File: 1652988873027.jpg (83,77 KB, 640x640, IMG_20220519_223111_120.jpg)  


 No.46881

Їбать, САБО! Їбать, МЕМ!

 No.46882

>>46881
так, це воно

 No.46917

File: 1653334594599.jpg (27,02 KB, 640x640, IMG_20220523_174004_100.jpg)