[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Що з 2russophobic4you сталося? Тут же наче хтось звідти був. Куди переїжджаєте?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1649396605290.jpg (152,17 KB, 1920x1062, snrwfbchds941.jpg)  

 No.46475

Що з 2russophobic4you сталося? Тут же наче хтось звідти був. Куди переїжджаєте?