[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - >Вчора в бою під Києвом загинув перекладач і релігієзнавець Сергій Заїковський (позивний «Деймос»).

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1648248834299.png (412,85 KB, 735x982, ClipboardImage.png)  

 No.46326


>Вчора в бою під Києвом загинув перекладач і релігієзнавець Сергій Заїковський (позивний «Деймос»).

 No.46327

>>46326
Деймос воює під Харковом.

 No.46328

File: 1648294793096.png (189,41 KB, 940x894, Screenshot 2022-03-26 at 1….png)  


 No.46410

>>46328
То не той деймос.

 No.46411

>>46328
я теж спершу ахуєв

 No.46412

>>46411
Нічую.

 No.46414

>>46412
купи слухового апарата

 No.46419

>>46414
Шо?

 No.46470

File: 1649266018732-0.png (1012,22 KB, 1000x750, зображення.png)  


 No.46471

>>46470
потрібен снаряд з нічанокотиком

 No.46472

>>46414
тобі самому хоча б смішно? вже скільки цей жарт чую.

 No.46473

File: 1649319484759.gif (340,1 KB, 200x200, 1d0bce8bb043b53c62361627a2….gif)  

>>46472
таак

 No.46474

>>46472
Та ж як ти його без слухового апарату почуєш?

 No.46633

File: 1650896989447.png (186,1 KB, 458x533, изображение_2022-04-25_172….png)  

>>46471
Цікаво, чи хтось пам'ятає того старенького котика-масскотика.
>>46414
Лєл.

 No.46635

нещодавно бачив його в коментах одного тг канала, якщо він з того моменту не помер то має бути живим