[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Давайте зіпсуємо усю карту Кацапстану у Pixelplanet. https://pixelplanet.fun/#d,8890,-13824,28

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1645891850118.png (254,98 KB, 4296x2820, zym.png)  

 No.45892

Давайте зіпсуємо усю карту Кацапстану у Pixelplanet. https://pixelplanet.fun/#d,8890,-13824,28

 No.45896

>>45892
у мене в одного ж ця хуйня зараз недоступна?

 No.45897

тільки з впну ліл, там ще підкацапки на адмінах~?

 No.45898

File: 1645912218972.png (6,02 KB, 720x109, ClipboardImage.png)  

це ж з чогось змальовувалось же~? стилізовано як у друдха якогось, фул є?~

 No.45899

аууу~~ з копротикового відоса ж.. хіхіхі~