[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Це адмін цієї борди

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1644963749264.mp4 (118 KB, cute-kitty-best-kitty.mp4)  

 No.45661

Це адмін цієї борди

 No.45662

няшно

 No.45663

File: 1644964874285.mp4 (213,98 KB, 9d6f64d08402e80fbe3f753ddc….mp4)  

>>45661
>mp4
Своя людина.