[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Пости тут копіпасти з Нічану, які сподобалися чи ти їх сам випадково написав.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1643985193258.jpg (197,61 KB, 960x640, Тернопільська_анімка_1.jpg)  

 No.44899

Пости тут копіпасти з Нічану, які сподобалися чи ти їх сам випадково написав.

 No.44900

Купив собі шоколаду.

 No.44901

>>44900
Моя улюблена копіпаста, плачу щоразу, як перечитую.

 No.44902

>>44900
Колись Гемінгвей заклався, що зможе написати найкоротшу й найсумнішу оповідь. Це був його перший варіант. Те він був надто сумний, тому він його викинув і написав інший.

 No.44904

>>44902
Хуй.

 No.44905

Саме так, хлопці. Хуй. Він завжди і у кожного менший, ніж у іншого. Що може бути сумніше?

 No.44919

File: 1644027732280-0.jpg (69,66 KB, 1200x1200, how-to-cook-pasta-3-1200.jpg)  

File: 1644027732280-1.jpg (18,12 KB, 261x348, 91780254_160540495414018_3….jpg)  

Поц, ти тут? Купи пасти з Нічано.

 No.45020

>>44919
>2 пік

А це точно паста?

 No.45024

File: 1644169862405.gif (458,09 KB, 840x1542, ezgif-7-b86265202b.gif)  

>>45020
Сушена, мелена.