[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - У мене за вікном прямо зараз якийсь стовп світла. Поясніть, що це таке

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1642188475520.jpg (190,34 KB, 960x1280, Без імені.jpg)  

 No.44118

У мене за вікном прямо зараз якийсь стовп світла.

Поясніть, що це таке

 No.44119

File: 1642188709988.webm (771,46 KB, 720x1280, video_2022-01-14_21-29-46.webm)  

Записав відео, щоб не подумали, що я щось фотошоплю

 No.44122

>>44119
Пизда тобі.

 No.44129

>>44118
Біблію читав? там до якогось жида Бог прийшов у вигляді вогняного стовпа. Хто його знає, можливо, в тебе те саме

 No.44130

File: 1642249529006.jpg (110,8 KB, 735x615, if-videogames-have-tought-….jpg)  

Там якийсь важливий квест, біжи виконувати.

 No.44132

File: 1642286790809.png (52,92 KB, 418x500, зображення_2022-01-15_2334….png)  


 No.44133

Та то у PUBG Mobile оновлення: коли ти вистрибуєш з літака, то відмічена тобою точка на мапі позначається таким стовпом, щоб було легше орієнтуватися під час висадки.

 No.44134

>>44133
Їбать, ти дурний! Яке оновлення? То Бетмена викликають.