[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Аноне, ти коли небудь тусив з друзями? я ж не єдиний тут без друзів, правда?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1641251959273.jpeg (11,83 KB, 300x168, images (4).jpeg)  

 No.43954

Аноне, ти коли небудь тусив з друзями? я ж не єдиний тут без друзів, правда?

 No.43955

>>43954
Друзів може й мав/маю, але не тусив.

 No.43956

>>43954
>я ж не єдиний тут без друзів, правда?
А котики тобі що, не друзі, а насрано?

 No.43958

>>43954
Якщо хочеш, то я тобі можу прислати трусики своєї молодшої сестри. Їй 28.
Пиши адресу.