[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Ну шо, блядь, догралися?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1637972431429.png (479,42 KB, 711x781, ClipboardImage.png)  

 No.42216

Ну шо, блядь, догралися?

 No.42217

>>42216
От сука! Зелик жиротандру також смокче!

 No.42220

Та всі уже пойняли, шо на ті гроші тільки в кіно можна сходить.

 No.42231

за /пол/яків подвійна нагорода

 No.42233

>>42216
Викладаю телехвон: нуль-вісімсот-йдіть-на-хуй.

 No.42234

>>42231
Пизда Корчинському.

 No.42235

>>42231
Особливо мене Зеленський під "порохоботівкою" пре.