[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Доброї ночі,нічан. В кого як справи?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1637534448868.jpg (10,25 KB, 259x224, 722b1471065d8b42b74eea839c….jpg)  

 No.42006

Доброї ночі,нічан. В кого як справи?

 No.42007

>>42006
Норм чо.

 No.42008

Я, як трушний йобаний слоупок-прокрастинатор, пишу есе з мови в останню ніч. Дякую анону, що накинув мені варіант для почерпки.
Сьогодні маю дізнатися результати конкурсу ім. Шевченка, який написав теж не без допомоги анона.
Сука.

 No.42010

>>42008
Ти ж, якщо зможеш, про ТГШ скинь, бо я, як матері обригінал прочитав, то до довелося но-шпу з анальгіном пити. 166/100! Таке не забувається.