[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - З укрбашем гумор в інтернеті досяг свого топу. Все. Смішніше нічого вже не буде. Смійтеся поки можете.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1636711821687.png (57,35 KB, 606x690, ClipboardImage.png)  

 No.41637

З укрбашем гумор в інтернеті досяг свого топу. Все. Смішніше нічого вже не буде. Смійтеся поки можете.

 No.41638

File: 1636712111803.png (789,61 KB, 1254x803, ClipboardImage.png)  


 No.41639

Якаси бумерська хуїта. Рекламуєш свої цитатки?

 No.41643

File: 1636726382895.jpeg (121,84 KB, 455x452, 7AE916AA-6AA9-4924-8CD3-8….jpeg)  


 No.41644

File: 1636726550696.jpeg (90,73 KB, 1403x379, 38089125-FCDD-448B-97FB-F….jpeg)  


 No.41646

>>41637
Курво, ну ти й цифровий археолог.

 No.41682

>>41639
Ти просто заздриш, що не ти вигадав ці БЛИСКУЧІ ЖАРТИ.

 No.41684

>>41682
Розкусив.