[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - З укрбашем гумор в інтернеті досяг свого топу. Все. Смішніше нічого вже не буде. Смійтеся поки можете.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1636711821687.png (57,35 KB, 606x690, ClipboardImage.png)  

 No.41637

З укрбашем гумор в інтернеті досяг свого топу. Все. Смішніше нічого вже не буде. Смійтеся поки можете.

 No.41638

File: 1636712111803.png (789,61 KB, 1254x803, ClipboardImage.png)  


 No.41639

Якаси бумерська хуїта. Рекламуєш свої цитатки?

 No.41643

File: 1636726382895.jpeg (121,84 KB, 455x452, 7AE916AA-6AA9-4924-8CD3-8….jpeg)  


 No.41644

File: 1636726550696.jpeg (90,73 KB, 1403x379, 38089125-FCDD-448B-97FB-F….jpeg)  


 No.41646

>>41637
Курво, ну ти й цифровий археолог.

 No.41682

>>41639
Ти просто заздриш, що не ти вигадав ці БЛИСКУЧІ ЖАРТИ.

 No.41684

>>41682
Розкусив.