[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Анони, яка на смак піхва?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1636665149847.jpg (60,62 KB, 754x721, a523c90df954c60bb327dfac20….jpg)  

 No.41633

Анони, яка на смак піхва?

 No.41634

>>41633
Двоїню питання. Чому її смак часто порівннюють з морепродуктами?

 No.41690

>>41634
Троїню питання, що робити якщо я не люблю морепродукти? смоктати хуї?

 No.41691

>>41690
А хуй який на смак?

 No.41694

>>41633
солодка як мед

 No.41695

>>41691
Класичне питання для відвідувачів жироблядачу

 No.41697

>>41695
І як вони на нього відповідають?

 No.41698

>>41697
Вони приховують свої секрети. А адмінчики - чмоньки на вахті, банять коли розмова заходить про їх вподобання.