[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Ця хуйня висіла в шкільному сцяльнику тому я її обісцяв

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1636660155146.jpg (257,53 KB, 1080x793, IMG_20211111_214737.jpg)  

 No.41625

Ця хуйня висіла в шкільному сцяльнику тому я її обісцяв

 No.41626

>>41625
Оце ти крутий. Баночку Рево за мій рахунок. А обісциш класний журнал?

 No.41628

>>41626
Це буде коштувати більше баночки рево. Скинь циці, може тоді подумаю.

 No.41632

File: 1636664854258.jpg (1,39 MB, 3264x2448, 2019_09_18_13_28_IMG_1841.JPG)  


 No.42247

>>41625
Нуууу й брехуууун. Дід мій був брехун, а ти й його перебрехав.