[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Не матюкайтеся.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1630827168633.jpg (150,37 KB, 1000x1000, nm.jpg)  

 No.40776

Не матюкайтеся.

 No.40779

Нічую.

 No.40781

>>40776
Дайте визначення поняттю "мат", будь ласочка.

 No.40783

File: 1630829291191.gif (88,76 KB, 529x439, 34EAC13D-7C7C-4DFC-BE67-D3….gif)  

>>40776
>>40781
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ненормативна_лексика
А ще, матюками ви годуєте демонів. Ось так от.

 No.40785

>>40783
от, блядь. 1:0. Ну нічо-нічо.

 No.40791

>>40783
Оце так порося

 No.40792

>>40791
Ця свиня - колективна власність Нічанівчького господарства. Трахаю її по суботам.