[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Не матюкайтеся.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1630827168633.jpg (150,37 KB, 1000x1000, nm.jpg)  

 No.40776

Не матюкайтеся.

 No.40779

Нічую.

 No.40781

>>40776
Дайте визначення поняттю "мат", будь ласочка.

 No.40783

File: 1630829291191.gif (88,76 KB, 529x439, 34EAC13D-7C7C-4DFC-BE67-D3….gif)  

>>40776
>>40781
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ненормативна_лексика
А ще, матюками ви годуєте демонів. Ось так от.

 No.40785

>>40783
от, блядь. 1:0. Ну нічо-нічо.

 No.40791

>>40783
Оце так порося

 No.40792

>>40791
Ця свиня - колективна власність Нічанівчького господарства. Трахаю її по суботам.

 No.42806

>>40776
З якого хуя? Мої прадіди матюкалися, діди матюкалися, батьки мої матюкаються, а я шо - факін нігер? Ні. Матюкатися не можна. От собак їбати можна, а матюкатися - ні.

 No.42827

>>40792
>Трахаю її по суботам
Свиню??? Та ще й в Шабат???!!! Ой вей!

 No.42852

>>40776
Не пизди під руку

 No.42888

>>42852
Нахуя ти так його? Він шо, нахуй, хуйню пиздить? Все він, блядь, пиздить заїбісь. А то, блядь, припездячать і, нахуй, пиздять по-їбанатськи. Все заїбісь. Нахуй ці матюки, блядь! Тут, нахуй, піздюки сидять, а ми, блянах, пердуни матюкаємося. Нахуя така хуйня?