[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Чому ніхто не постить в /s? Так, я horny.

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1616529815613.jpg (76,46 KB, 1280x720, IMG_20210323_215631_567.jpg)  

 No.37311

Чому ніхто не постить в /s?
Так, я horny.

 No.37312

File: 1616530013601-0.jpg (132,36 KB, 1187x1280, IMG_20210323_215659_629.jpg)  

File: 1616530013601-1.jpg (135,77 KB, 1187x1280, IMG_20210323_215701_639.jpg)  

File: 1616530013601-2.jpg (124,74 KB, 1187x1280, IMG_20210323_215703_089.jpg)  

File: 1616530013602-3.jpg (118,86 KB, 1187x1280, IMG_20210323_215704_148.jpg)  


 No.37313

File: 1616530075252-0.jpg (119,54 KB, 1187x1280, IMG_20210323_215706_152.jpg)  

File: 1616530075252-1.jpg (122,23 KB, 1187x1280, IMG_20210323_215707_370.jpg)  

File: 1616530075252-2.jpg (125,06 KB, 1187x1280, IMG_20210323_215709_481.jpg)  

File: 1616530075252-3.jpg (142,3 KB, 1187x1280, IMG_20210323_215710_516.jpg)  


 No.37314

File: 1616530994157.png (259,05 KB, 600x900, a39e46a541dfa8d1cb35a501d0….png)  

Сюди тільки порнографію не постимо. Притримуємось правил ресурсу.

 No.37315

File: 1616531561724.jpg (538,4 KB, 800x882, 41b520d80aee9061e1896f8134….jpg)  


 No.37316

File: 1616533566577-0.jpg (203,67 KB, 850x1293, sample_d403a7dbed131172f7d….jpg)  

File: 1616533566577-1.jpg (384,71 KB, 850x602, sample_9a755819009da61c7cf….jpg)  

File: 1616533566577-2.jpg (317,23 KB, 850x953, sample_db69dd4784ccd709e5e….jpg)  

File: 1616533566577-3.jpg (152,54 KB, 850x934, sample_1bc0bfceb92dffe5c35….jpg)  


 No.37317

File: 1616533635680-0.png (279,75 KB, 600x700, ad2f05f029669d446319077d2b….png)  

File: 1616533635680-1.jpg (132,94 KB, 850x769, sample_f9f4657db74e72458bf….jpg)  

File: 1616533635680-2.png (279,15 KB, 600x750, 51102e3988ee2445b1cba386ff….png)  

File: 1616533635680-3.png (300,39 KB, 577x814, 9de841938fd279a72b65b764ab….png)  


 No.37318

File: 1616533697426-0.jpg (454,57 KB, 850x1204, sample_c38cd19a84896e64433….jpg)  

File: 1616533697426-1.png (108,72 KB, 500x707, 09880a7b0a2a569ff7ecc9d9e9….png)  

File: 1616533697426-2.jpg (327,62 KB, 850x1103, sample_02940971d74d3b114c3….jpg)  

File: 1616533697426-3.jpg (281,25 KB, 850x1282, sample_c143ba8dea2b6f4b497….jpg)  


 No.37381

File: 1616830932284.jpg (71,31 KB, 850x1280, photo_2021-03-27_09-40-43.jpg)  

Хочю Макіму.

 No.37493

File: 1617220857821.jpg (196,24 KB, 763x1080, K_V4DT5WNzA.jpg)  


 No.37494

>>37493
/r більше Кацурагівни

 No.37524

>>37494
Нема такого сабреддіту.

 No.37526

File: 1617276817386.png (646,13 KB, 1125x1125, ClipboardImage.png)  


 No.37532

>>37524
Дотепно, але мимо: https://www.reddit.com/r/Misato/

 No.37533

>>37532
r/Misato != r/більшеКацурагівни

 No.37534

>>37533
Ет, як чіпляється до слів. Я тільки картинки зареквестити хотів.

 No.37577

File: 1617391523873-0.jpg (386,24 KB, 1275x1800, i5Fu_X36Mg4.jpg)  

File: 1617391523873-1.jpg (173,41 KB, 901x1280, LSIo2rmsDQc.jpg)  

File: 1617391523873-2.jpg (410,16 KB, 1084x1600, eO6JsJ95LYU.jpg)  


 No.37692

File: 1617707874783-0.jpg (210,77 KB, 850x1373, sample_8c105687a10bf2aa17c….jpg)  

File: 1617707874783-1.jpg (944,43 KB, 850x1186, sample_1d6f4eb10ce18c612d2….jpg)  

File: 1617707874783-2.png (1,77 MB, 1682x2242, fcaa1c342f18be482a983b1775….png)  


 No.37693

File: 1617707950478-0.jpg (179,53 KB, 734x1600, 8XnBq6CiW9E.jpg)  

File: 1617707950478-1.jpg (293,58 KB, 819x1300, 0Zbob9lCL2Y.jpg)  

File: 1617707950478-2.jpg (232,03 KB, 819x1300, O7rQXuXwUoo.jpg)  

File: 1617707950478-3.jpg (314,83 KB, 1135x1600, hQkZETIvOts.jpg)  


 No.38591

File: 1620931854634.jpg (148,97 KB, 829x1300, lB6trT7fioU.jpg)  


 No.38592

>>38591
Чому не поститимеш все це в /s/? Я туди регулярно заходжу.

 No.38593

>>38592
От збоченець!

 No.38594

>>38593
Що?