[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/b/ - Дивлюсь, як Гура стрімить Террарію. Кого із членів Хололайву дивишся ти?

/b/ - Балачки

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


 No.36678

Дивлюсь, як Гура стрімить Террарію.

Кого із членів Хололайву дивишся ти?

 No.36679

А що таке той хохолайв?

 No.36680

File: 1615473905249.webm (361,41 KB, 370x512, Maringlish - Horny Road.webm)  

>>36679
Творче об'єднання віртуальних ютуберів під керівництвом одного хитрого жидояпонця.
https://en.hololive.tv/member

 No.36709

Наймиліший голос.

 No.36710


 No.37294


 No.37371


 No.37710