[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/a/ -

/a/ - Аніме та Манґа

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1589835992816.gif (1,22 MB, 2480x3508, 1589835992816.gif)  

 No.5468

Відбрунькування від
https://nichan.net/b/res/14700.html#17464

 No.5469

Няма коміксів.

 No.5470

>>5469
а треба робити

 No.5471

File: 1589901178025-0.png (136,29 KB, 400x500, Ukrajina_by_KryMizunagij.png)  


 No.5472

>>5471
Дякую, викачав усе

 No.5493

Бїмп!

 No.5539

>>5468
Пропоную тут кидати власні комікси, а перекладені - ту нитку в /б/

 No.5867

Тре почати вже перекладувати