[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Росіяни кажуть про «Язих Пущкєня і Лярвмонтова, язих наукі і ваабщє виґаднєє хаваріть парусскі». Де вазгалі та вигідність?? Всі російськомовні країни це щітхоли, окрім Москви і Петербурга. А решта Рашки і Білорашка з Малорашкою і Казахорашкою щітхоли. <tin

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1596805973050.png (1,13 MB, 740x1000, ClipboardImage.png)  

 No.597

Росіяни кажуть про «Язих Пущкєня і Лярвмонтова, язих наукі і ваабщє виґаднєє хаваріть парусскі». Де вазгалі та вигідність?? Всі російськомовні країни це щітхоли, окрім Москви і Петербурга. А решта Рашки і Білорашка з Малорашкою і Казахорашкою щітхоли.

 No.598

>взагалі
швидкофікс.

 No.599

Вигоди нема, є імперіалізм.

 No.600

>>599
Нічую.

 No.603

>>597
>Язих Пущкєня і Лярвмонтова
А мені яка різниця чий це язьік?

>Язьік наукі

Умм... А от цікаво, вчені усього світу спілкуються на російській язьікє? Які фактори впливають на науковість чи ненауковість мови?

>виґаднєє хаваріть парусскі

Ну тут як подивитися. Якщо ти не знаєш, наприклад, ані Української, ані Російської, тоді вигідніше вчити Російську, бо навіть в Україні зможеш нею спілкуватися, але якщо ти живеш в Україні і знаєш тільки українську, тоді вчити російську немає сенсу і вигідніше буде вивчити англійську, наприклад. Висновок такий: "виґаднєє хаваріть парусскі" - єдине з чим можна погодитися на пострадянському просторі.

 No.605

>>603
>Умм... А от цікаво, вчені усього світу спілкуються на російській язьікє? Які фактори впливають на науковість чи ненауковість мови?
А їх нема, просто совкам давали технічну документацію винятково російською, звідти і тези про "неповноцінну" українську, бо термінів не знають.

 No.606

>>605
А найцікавіше те, що у будь якій науці 80% слів мають латинське або грецьке походження і просто смішно спостерігати, як хтось пише про наукову російську та сільську українську, а коли просиш якогось русочка дослідити етимологію слів диференціал, інтеграл, аксіома, хламідомонада, метан, бутан і так далі, то раптово вияснюється, що усі вони ніякого відношення до язьіки не мають.

 No.607


 No.608

>>597
Tak, Moskovsjka to cythol, vyhidnostjy nemaje, to prosto impersjki nasnahy.