[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Куди ділись (((українські))) оліґархи?

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1657471518473.jpg (8,98 KB, 279x181, images.jpeg.jpg)  

 No.5358

Куди ділись (((українські))) оліґархи?

 No.5360

>>5358
вродє Коломойський