[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Єдине що будь-яка хороша людина розуміє - це те, що росію недостатньо бомбили, треба було її декілька разів у рік рівняти із землею для профілактики аж включно до сьогодення.

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1655747156795.jpg (97,93 KB, 640x640, 591f225dd706718615aa954d9b….jpg)  

 No.5336

Єдине що будь-яка хороша людина розуміє - це те, що росію недостатньо бомбили, треба було її декілька разів у рік рівняти із землею для профілактики аж включно до сьогодення.

 No.5337

File: 1655752455853.png (390,96 KB, 687x526, ClipboardImage.png)  

Літаки летять, будім всіх дамбіть

 No.5345

Совковий Совок треба було бомбити і стирати з лиця Землі регулярно 4 рази по 1 разу по кожній порі року і повбивати усіх совків. Це була б дуже добра справа.

 No.5346

145 мільйонів кацапів усіх повбивати, порізати і пошматувати цих йобаних підорасів! Усі нормальні люди тікають або втекли з кацапії. Розбирати хто "хароший рускій" або "паганий рускій" часу вже немає — вони усі однакові просто під різними таборами!