[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Доброго дня, Україно! Привіт усім українським степам і лісам. Чорнобаївку і Білогорівку я теж вітаю. Розбомбимо кацапську армію у кам'яний вік.

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1653993031449.jpg (6,78 KB, 300x168, Good Morning Ukraine.jpg)  

 No.5327

Доброго дня, Україно! Привіт усім українським степам і лісам. Чорнобаївку і Білогорівку я теж вітаю. Розбомбимо кацапську армію у кам'яний вік.

 No.5328

File: 1653993103367.jpg (19,56 KB, 300x159, 300px-Apocalypse_Now_Smell….jpg)  

Люблю кацапські розпечені палаючі дупи кожного дня.

 No.5329

File: 1653993245246.jpg (5,44 KB, 275x183, battle face.jpg)  

Хто каже там про мирні перемовини? Який комуністичний кацапський підорас хуєсос це промовив?! Ніяких поступок кацапській підерації!!!

 No.5330

>>5327
Говорить Вуйко! Кацапи на смереках! Випалити їх усіх вогнем!

 No.5331

File: 1654080290327.png (130,59 KB, 310x351, 324345.png)  


 No.5332

File: 1654192993282.png (438,68 KB, 4296x2820, Unnamed.png)  

Довоєнні спогади з Гіперучану. 11 днів до спецобосрації рабсєян. Я не вже рахував ординські втрати після знищених 15 тисяч кацапів і не знаю скільки своїх рабів кацапи втратили у бетонних джунглях українських міст. Чув що ♂fucking russian slaves♂ шлють проти нас старі Т-62.