[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Say my name.

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1651650983482.jpg (77,56 KB, 897x1200, хто це.jpg)  

 No.5267

Say my name.

 No.5268

дворф

 No.5269

Відкрити це відео на Youtube
>>5268
Не вгадав.