[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Сьогодні трохи більше дізнався про Українську Галицьку Партію, і тепер вгадайте, хто тепер її новий прихильник.

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1596123662811.png (275,94 KB, 500x500, ClipboardImage.png)  

 No.434

Сьогодні трохи більше дізнався про Українську Галицьку Партію, і тепер вгадайте, хто тепер її новий прихильник.

 No.435

>>434
Навіть не знаю. Деймос?

 No.436

>>435
Я, жартівнику.

 No.437

>>436
Програму цієї партії УЦТ.

 No.438