[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Президент України Володимир Зеленський.

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1621021583564.jpg (249,3 KB, 2080x1560, 20210514_224548.jpg)  

 No.4018

Президент України Володимир Зеленський.

 No.4019

Лох, поле "Ім'я" вище.

 No.4020

>>4018
Зелень президента Україна Володимирський

 No.4021

File: 1621032886085.jpg (9,72 KB, 300x168, 20210514_224721.jpg)  


 No.5410

>>4021
А що не так?