[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Президент України Володимир Зеленський.

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1621021583564.jpg (249,3 KB, 2080x1560, 20210514_224548.jpg)  

 No.4018

Президент України Володимир Зеленський.

 No.4019

Лох, поле "Ім'я" вище.

 No.4020

>>4018
Зелень президента Україна Володимирський

 No.4021

File: 1621032886085.jpg (9,72 KB, 300x168, 20210514_224721.jpg)