[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Нитка одного з найкращих істориків на постсовку.

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1620121871717.png (1,19 MB, 899x720, ClipboardImage.png)  

 No.3884

Нитка одного з найкращих істориків на постсовку.