[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Зі святом вас! Слава СС Галиччина!

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1619638219050.png (99,17 KB, 184x255, ClipboardImage.png)  

 No.3791

Зі святом вас! Слава СС Галиччина!

 No.3792

File: 1619638251688.png (542,75 KB, 900x598, ClipboardImage.png)  


 No.3793

File: 1619638272771.png (110,63 KB, 255x157, ClipboardImage.png)  


 No.3794

File: 1619638288497.png (80,01 KB, 182x255, ClipboardImage.png)  


 No.3795

File: 1619638314733.png (229,54 KB, 240x350, ClipboardImage.png)  


 No.3796

File: 1619638392367.png (610,62 KB, 770x577, ClipboardImage.png)  

Як гарно взнавати, що їх ще не забули. 14/88

 No.3797

File: 1619638514417.png (482,4 KB, 370x512, ClipboardImage.png)  


 No.3798

File: 1619639015487.png (1,35 MB, 904x1280, ClipboardImage.png)  

Ох...
1. Зараз би на повному серйозі дрочити на дивізію, що була розйобана під Бродами вже на бойовому хрищенні. Якби був дроч на якусь УВВ, я би ще зрозумів.
2. Рейхофіли – ідіоти. Гітлер хотів зробити Галичину німецькою, Одеса і Миколаїв повинні були бути приєднані до Румунії, а Таврія і Крим до сс-івської держави?
Ну і ще українці мали стати рабами на полях німецьких кольоністів без освіти, потроху відтісняючись на схід.

Але те, наскільки у вати горить від цієї дно-дивізії, це ще кумедніше.

 No.3799

>>3798
>Але те, наскільки у вати горить від цієї дно-дивізії, це ще кумедніше.

У цьому і прикол) Я знаю що Гітлер зробив у рейховськой України просто всраті кордони.

 No.3800

>>3799
Все одно не круто.

 No.3801

>>3800
А що круто?

 No.3802

File: 1619639999400-0.png (724,54 KB, 548x600, ClipboardImage.png)  

File: 1619639999400-1.png (142,14 KB, 200x300, ClipboardImage.png)  

File: 1619639999400-2.png (110,52 KB, 274x383, ClipboardImage.png)  

File: 1619639999400-3.png (342,84 KB, 473x414, ClipboardImage.png)  

>>3801
Обирай світлу сторону, анонімусе!

 No.3803

File: 1619640209911-0.png (71,06 KB, 253x199, ClipboardImage.png)  

File: 1619640209911-1.png (669,62 KB, 1020x742, ClipboardImage.png)  

>>3802
Що-що, але ОУН-УПА все одно рідніше.

 No.3804

>>3803
Правильно.

 No.3805

File: 1619641551790.jpg (136,46 KB, 1098x1280, IMG_20210428_110505_720.jpg)  

Приєднуюся до привітань УЦТ.

 No.3837

File: 1619833358747.png (139,35 KB, 1200x1418, 14._SS-Freiwilligen-Infant….png)  


 No.3840

>>3791
Слава СС Мертва Голова!

 No.3841

>>3840
За що тим покидькам слава?

 No.4083

File: 1622045891833.png (773,44 KB, 633x896, ClipboardImage.png)  


 No.5264

Зі святом. Знову.

 No.5265

>>5264
Галицькі еСеСи йдуть в бій