[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Зі святом вас! Слава СС Галиччина!

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1619638219050.png (99,17 KB, 184x255, ClipboardImage.png)  

 No.3791

Зі святом вас! Слава СС Галиччина!

 No.3792

File: 1619638251688.png (542,75 KB, 900x598, ClipboardImage.png)  


 No.3793

File: 1619638272771.png (110,63 KB, 255x157, ClipboardImage.png)  


 No.3794

File: 1619638288497.png (80,01 KB, 182x255, ClipboardImage.png)  


 No.3795

File: 1619638314733.png (229,54 KB, 240x350, ClipboardImage.png)  


 No.3796

File: 1619638392367.png (610,62 KB, 770x577, ClipboardImage.png)  

Як гарно взнавати, що їх ще не забули. 14/88

 No.3797

File: 1619638514417.png (482,4 KB, 370x512, ClipboardImage.png)  


 No.3798

File: 1619639015487.png (1,35 MB, 904x1280, ClipboardImage.png)  

Ох...
1. Зараз би на повному серйозі дрочити на дивізію, що була розйобана під Бродами вже на бойовому хрищенні. Якби був дроч на якусь УВВ, я би ще зрозумів.
2. Рейхофіли – ідіоти. Гітлер хотів зробити Галичину німецькою, Одеса і Миколаїв повинні були бути приєднані до Румунії, а Таврія і Крим до сс-івської держави?
Ну і ще українці мали стати рабами на полях німецьких кольоністів без освіти, потроху відтісняючись на схід.

Але те, наскільки у вати горить від цієї дно-дивізії, це ще кумедніше.

 No.3799

>>3798
>Але те, наскільки у вати горить від цієї дно-дивізії, це ще кумедніше.

У цьому і прикол) Я знаю що Гітлер зробив у рейховськой України просто всраті кордони.

 No.3800

>>3799
Все одно не круто.

 No.3801

>>3800
А що круто?

 No.3802

File: 1619639999400-0.png (724,54 KB, 548x600, ClipboardImage.png)  

File: 1619639999400-1.png (142,14 KB, 200x300, ClipboardImage.png)  

File: 1619639999400-2.png (110,52 KB, 274x383, ClipboardImage.png)  

File: 1619639999400-3.png (342,84 KB, 473x414, ClipboardImage.png)  

>>3801
Обирай світлу сторону, анонімусе!

 No.3803

File: 1619640209911-0.png (71,06 KB, 253x199, ClipboardImage.png)  

File: 1619640209911-1.png (669,62 KB, 1020x742, ClipboardImage.png)  

>>3802
Що-що, але ОУН-УПА все одно рідніше.

 No.3804

>>3803
Правильно.

 No.3805

File: 1619641551790.jpg (136,46 KB, 1098x1280, IMG_20210428_110505_720.jpg)  

Приєднуюся до привітань УЦТ.

 No.3837

File: 1619833358747.png (139,35 KB, 1200x1418, 14._SS-Freiwilligen-Infant….png)  


 No.3840

>>3791
Слава СС Мертва Голова!

 No.3841

>>3840
За що тим покидькам слава?