[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Що думаєте про косполітизм і чому це погано? Який сенс в існуванні націй і, тим більше, війн між ними?

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1617871279653.png (102,37 KB, 488x436, ClipboardImage.png)  

 No.3683

Що думаєте про косполітизм і чому це погано? Який сенс в існуванні націй і, тим більше, війн між ними?

 No.3684

А який тоді сенс створювати суспільство, в якому переважають новіопи, душохворі та інші "пригнічені"?
Які має переваги таке суспільство над тим, в якому ми живемо? Правильно ніяких. Тому ми й досі не об'єдналися в одну наддержаву з спільним громадянством.

 No.3685

>Що думаєте
Не думаю. Люди й так відмовились від культурних пріоритетів з приходом епохи модерну. Коли глобалізація дасть можливість відмовитись від націй - не ясно, але точно не скоро (може взагалі ніколи)