[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Баки, що там на Дамбасі відбувається? Туди війська перекидуються? Невже буде ескалація?

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1617269123493.png (1,48 MB, 900x707, ClipboardImage.png)  

 No.3673

Баки, що там на Дамбасі відбувається? Туди війська перекидуються? Невже буде ескалація?

 No.3674

File: 1617277865440-0.jpg (88,51 KB, 1280x856, photo_2021-03-31_13-35-16.jpg)  

File: 1617277865440-1.jpg (71,73 KB, 1280x960, photo_2021-03-31_13-35-15.jpg)  

>>3673
>Туди війська перекидуються?
Росіянами певно так.
Наш преЗЕдент все ще каже "давайте просто перестанем стрелять", а депутати насравши в штани переписуються "нужно валить из єтой страньі"

 No.3675

File: 1617304822217.png (32,15 KB, 128x128, 7782_PandemonicaSip.png)  

все по старому, прийшла весна - пора стрілять. Так було і в тому році, і так само перекидували війська, так само паніку розносили в соцмережах. А в цьому році США навіть намагаються щось впрягтись за нас. Коротше. Не панікуймо, гостримо ножі)