[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Навіщо Авакян вбив Сашка Білого? [spoiler]учора була річниця його вбивства[/spoiler]

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1616661190160.png (991,17 KB, 1024x576, ClipboardImage.png)  

 No.3658

Навіщо Авакян вбив Сашка Білого?

учора була річниця його вбивства

 No.3659

>>3658
Треба у нього спитати.