[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - А якщо покопатися глибше, слово "воссоединение" означає "об'єднення знову". Отже вік її ще більший.

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1616146124562.png (629,33 KB, 714x492, 1545820351162693163.png)  

 No.3655

А якщо покопатися глибше, слово "воссоединение" означає "об'єднення знову". Отже вік її ще більший.

 No.3656

File: 1616151450675.png (150,53 KB, 350x350, ClipboardImage.png)  

Ти шо, вєчнаживой Ульянав Лєнін це ж подорожувальник у часі, ходив і вигадував Україну всю історію Землі. Забув?

 No.3657

>>3655
Добре, але для чого ти це написав? Значення слова "воссоединение" і так всі знають. А тикати носом в існування української історії слід тикати росіян.