[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Які ви знаєте ліві авторитарні/тоталітарні націоналістичні рухи в сучасній Україні? Накшталт штрассеристів <tinyboard flag alt>Cоціал-націоналізм</tinybo

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1615745966131.png (306,37 KB, 506x506, unknown-17.png)  

 No.3635

Які ви знаєте ліві авторитарні/тоталітарні націоналістичні рухи в сучасній Україні? Накшталт штрассеристів

 No.3636

>>3635
Не знаю. А ти шо, не знаєш з ким попиздитись?

 No.3637

File: 1615747594047.jpg (482,7 KB, 1080x2400, Screenshot_20210314-155312….jpg)  

>>3636
Знаю, що ці тести хуйня, але.

 No.3638

File: 1615748235866.png (35,32 KB, 200x285, ClipboardImage.png)  

>>3635
А навіщо тобі саме тоталітарні? Тру-коммі – лібертарні, взагалі.

 No.3639

>ліві
>націоналістичні
Вибери щось одне.

 No.3640

>>3639
Існує лівий націоналізм.

 No.3641

>>3639
Це не є взаємовиключні речі

 No.3642

>>3641
Нічую.

 No.3643

>>3639
Націоналізм - ліва ідеологія. Єдина права ідеологія це монархізм.

 No.3644

File: 1615812630857.png (450,21 KB, 782x1021, ClipboardImage.png)  

>>3643
Тобто пікріл – ліваки?

 No.3645

Ловлю крінге.

 No.3646

Абсолютно ніхуя не зрозумів, про що ви тут, чесно. Де ви, бляха, таких прапорів знайшли? Це їх Львівська Фабрика штампує, чи так?

 No.3647

>>3644
Лібертаріанство це анархізм.

 No.3648

File: 1615836070424.png (113,32 KB, 1200x1200, ClipboardImage.png)  

>>3647
І що? Вони знаходяться в право-лібертарному квадратні.

 No.3649

>>3648
*квадранті
тьху блядь, вже не можу по-людськи писати

 No.3650

>>3648
Все що не у правому верхньому куті - лівацький піздьож.

 No.3651

File: 1615843220549.png (233,72 KB, 597x600, ClipboardImage.png)  

>>3650
Нагадало пікріл.

 No.3652

File: 1615882050266.png (35,63 KB, 597x600, іііі.png)