[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Які ви знаєте ліві авторитарні/тоталітарні націоналістичні рухи в сучасній Україні? Накшталт штрассеристів <tinyboard flag alt>Cоціал-націоналізм</tinybo

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила

Підтримайте Українську Армію! Support Ukraine! Слава Україні!


File: 1615745966131.png (306,37 KB, 506x506, unknown-17.png)  

 No.3635

Які ви знаєте ліві авторитарні/тоталітарні націоналістичні рухи в сучасній Україні? Накшталт штрассеристів

 No.3636

>>3635
Не знаю. А ти шо, не знаєш з ким попиздитись?

 No.3637

File: 1615747594047.jpg (482,7 KB, 1080x2400, Screenshot_20210314-155312….jpg)  

>>3636
Знаю, що ці тести хуйня, але.

 No.3638

File: 1615748235866.png (35,32 KB, 200x285, ClipboardImage.png)  

>>3635
А навіщо тобі саме тоталітарні? Тру-коммі – лібертарні, взагалі.

 No.3639

>ліві
>націоналістичні
Вибери щось одне.

 No.3640

>>3639
Існує лівий націоналізм.

 No.3641

>>3639
Це не є взаємовиключні речі

 No.3642

>>3641
Нічую.

 No.3643

>>3639
Націоналізм - ліва ідеологія. Єдина права ідеологія це монархізм.

 No.3644

File: 1615812630857.png (450,21 KB, 782x1021, ClipboardImage.png)  

>>3643
Тобто пікріл – ліваки?

 No.3645

Ловлю крінге.

 No.3646

Абсолютно ніхуя не зрозумів, про що ви тут, чесно. Де ви, бляха, таких прапорів знайшли? Це їх Львівська Фабрика штампує, чи так?

 No.3647

>>3644
Лібертаріанство це анархізм.

 No.3648

File: 1615836070424.png (113,32 KB, 1200x1200, ClipboardImage.png)  

>>3647
І що? Вони знаходяться в право-лібертарному квадратні.

 No.3649

>>3648
*квадранті
тьху блядь, вже не можу по-людськи писати

 No.3650

>>3648
Все що не у правому верхньому куті - лівацький піздьож.

 No.3651

File: 1615843220549.png (233,72 KB, 597x600, ClipboardImage.png)  

>>3650
Нагадало пікріл.

 No.3652

File: 1615882050266.png (35,63 KB, 597x600, іііі.png)