[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Як ставитеся до Пан-Європи?

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1615304285469.png (5,76 KB, 220x147, ClipboardImage.png)  

 No.3602

Як ставитеся до Пан-Європи?

 No.3603

>>3602
Назва не подобається.

 No.3604


 No.3605

>>3604
Що має змінитись тепер?

 No.3606

>>3605
Пояснив, чому така назва.

 No.3607

Фігово, як до будь-яких наднаціональних проектів.

 No.3608

>>3606
Я й так знаю, чому така назва. Мені не подобається, як воно звучить.

 No.3618

>>3608
А мені норм. Хз, що тобі не так.