[ ]
[ a / b / s / pol / ukr / v / n / int
] [ dm / px / FAQ ]
[ / / ФМ ]

/pol/ - Програв вголос.

/pol/ - Політика

Імʼя
Не піднімати
Тема
Допис
Позначити
Файл
Вбудувати
Youtube, Soundcloud, Vocaroo, Vimeo, Dailymotion, Coub, Telegram
Пароль (для видалення файла)
Часті запитання та правила


File: 1614203546319.png (33,76 KB, 695x197, ClipboardImage.png)  

 No.3586

Програв вголос.

 No.3587

Навіть якщо ніхто зі мною не грав.

 No.3588

>Нагадаємо, Роман Любицький є керівником ТОВ «Престайм.ком.юа» (сайт і радіо «Вголос») і ПП «НТА-Незалежне телевізійне агентство» (телеканал НТА). Ці медіа-ресурси перебувають під впливом членів ВО «Свобода» та екс-депутата Львівської міськради, а тепер депутата Львівської облради від ЄС Григорія Козловського. При цьому офіційним власником «Престайм.ком.юа» є Володимир Андрусів, а «НТА-Незалежне телевізійне агентство» через «НТА Інвест Груп» та «ТРК «Інтеррадіо» – Андрій Мисик та Дмитро Добродомов.

 No.3590

File: 1614372663173.png (381,85 KB, 548x700, 2782059.png)  

> Новий канал журналістів Медведчука закрили через годину після старту

https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/26/7284893/

 No.3591

>>3590
Ото Залізний Клоун хуярить.

 No.3592

>>3590
Бідон цілющий

 No.3593

>>3586
>Незалежний
>Належить медіахолдінгу "Вголос"

Незалежність рівня Б.

 No.3594

>>3593
Дійсно "Вголос" з такої незалежності!